Mange deltog i blomsternedlæggelse på kirkegården

Foto: René Lind Gammelmark

Fredag var det 73 år siden at Danmark blev befriet efter 2. verdenskrig.  Krigen kostede seks Grindstedborgere livet, og de blev mindet ved et stort arrangement i Grindsted.   

Det var Besættelsessamlingens Grindsteds Venner, Grindsted Handelsstandsforening, Grindsted Apotek, og Billund Kommunes Museer der gik sammen om at lave et arrangement.  

Over 120 var mødt op til blomsternedlæggelsen ved de 4 gravsten på kirkegården, derefter blev der foretaget fanehonnør, hvorefter FDF Orkestret spillede en fanfare, og til sidst blev der holdt et minuts stilhed for de seks faldne.

Herefter sang man et par sange hvorefter man gik ind i kirken, hvor sognepræst Egil Hvid-Olsen foretog den kirkelige handling.

Kl. 20 fortalte Jørgen Eeg Sørensen om dengang hans Far Mogens Eeg Sørensen blev hentet af tyskerne.

Kl. 21 blev der tændt lys på apoteket, og i Doktor Hansens Hus (der tidligere husede museet).