MAGION søger servicetekniker (JOBBET ER BLEVET BESAT)

JOBANNONCE  

MAGION er et moderne idræts- og kulturcenter. Vi har vores rødder lokalt, men MAGION er et regionalt samlingspunkt for idræt, kultur og erhverv. Vores kalender er fyldt med idræt, events, koncerter og møder – årligt gæster mere end 400.000 i vores moderne faciliteter.

Vi tilbyder:

 • Et job med en afvekslende hverdag
 • Et godt team af kolleger
 • Udfordrende opgaver
 • En uformel arbejdsplads med en god og gensidig respektfuld tone.
 • Fleksibilitet i hverdagen.
 • Gode, stabile kolleger.

Som servicetekniker bliver dine arbejdsopgaver:

 • Vedligeholde bygninger og lokaler ude som inde.
 • Klargøring/opstilling til idræt, møder, spisning, arrangementer og andre opgaver
 • Styring af opvarmning og belysning
 • Rengøring
 • Diverse forefaldende arbejde

Derudover forventer vi, at du:

 • Kan sikre en effektiv drift/vedligeholdelse/renholdelse
 • Kan bidrage med tilrettelæggelse og gennemførelse af en flerårig vedligeholdelsesplan
 • Har en håndværksmæssig baggrund
 • Har erfaring med håndtering af varme, el- og vandinstallationer, samt dør- og alarmsystemer.
 • Gerne erfaring fra lignende jobfunktioner
 • Er selvstændig, initiativrig og kan prioritere og bevare overblikket i et travlt miljø
 • Kan fastholde og udvikle et konstruktivt samarbejde med dine kollegaer
 • Er serviceorienteret
 • Møder kollegaer, børn og andre bruger med åbent sind, humor og sans for situationsfornemmelse.

Det ugentlige timetal forventes at udgøre ca. 37 timer. Forvent skiftende arbejdstider inklusive aften- og weekendarbejde, specielt i vinterhalvåret.

Spørgsmål i relation til jobbet kan rettes til Erik Thøgersen på e-mail et@magion.dk eller telefon 24762776. Ansøgninger skal være os i hænde senest søndag den 24. februar på job@magion.dk

Vi forventer at afholde samtaler i uge 09. Tiltrædelse efter aftale.

Fonden MAGION er en erhvervsdrivende fond. MAGION skal være et unikt og magisk mødested, som binder oplevelser inden for kultur, idræt og uddannelse sammen. Et moderne forsamlingshus for alle aldre.

MAGIONs forretningskoncept er at samle så mange aktiviteter for at opnå den fornødne kritiske masse og tilstrækkelige synergieffekter til at sikre en bæredygtig drift.

MAGION er placeret tæt på Grindsteds bymidte og i umiddelbar nærhed til Campus Grindsted. Lynghallen indgår ligeledes i MAGION