Nye muligheder for job til de 15-17 årige i Billund Kommune

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Plejecentrene vil ansætte fritidsjobbere…

Lære SOSU faget at kende
I bestræbelserne på at tiltrække flere unge til SOSU området i Billund Kommune, blev det på et møde i Voksenudvalget den 21. januar 2019 besluttet, at køre et pilotprojekt med ansættelse af unge i et fritidsjob på plejecentrene i Billund Kommune.

Unge der har let til smil og hygge
Fritidsjobbene bliver slået op i løbet af foråret, og målet er, at få ansat fire unge inden sommerferien. Der vil blive kigget efter unge, der har let til smil, unge, der er åbne og har lyst til at snakke og hygge med ældre mennesker.

Voksenudvalget vil sidst på året tage stilling til, om fritidsjobberne skal fortsætte efter pilotprojektets slutning med udgangen af 2019.

Formand for Voksenudvalget Robert Terkelsen siger:

”Jeg håber, de unge i fritidsjobbet vil opleve og samtidig observere, hvad personalet laver og på den måde lære faget at kende og måske vælge SOSU uddannelsen.”

Du kan løbende læse mere om fritidsjobbet på billund.dk eller Facebook siden ”Bliv SOSU elev i Billund Kommune”.

Fakta om jobbet
De arbejdsopgaver som fritidsarbejderne skal løse, skal ske sammen med de ældre borgere. Det er alt sammen opgaver af social karakter, som kan være med til, at bringe ekstra liv og nærvær ind i borgernes hverdag skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.
 
Arbejdsopgaverne kan for de 15-17 årige bestå af:
– Læse for enkelte borgere eller grupper af borgere
– Gå ture med borgerne
– Spille spil med borgerne
– iPad aktiviteter (SMS, FaceTime, tage billeder m.m.)
– Spille musik og eller synge for og med borgerne
– Borddækning (folde servietter m.m.)
– Lægge vasketøj sammen
– Spille spil/kort.
 
Arbejdstid
Der er særlig hensyn at tage, når man rekrutterer helt unge mennesker fra aldersgruppen af de 15-17årige, som er omfattet af undervisningspligten.
Den konkrete ”vagtplan” og timetal aftales mellem den unge, dennes forældre og pågældende plejecenter og vil være i hverdagene fra kl. 15.00-18.00.
 
Den unge vil få tilknyttet en mentor/tovholder på plejecentret og vil endvidere, inden start på jobbet, få en introduktion til området og afdelingen og hvad det vil sige, rent fysisk og kognitivt, ”at blive gammel”.
 
Løn
Aftales i samarbejde med FOA (fagforening – Fag og Arbejde).