Brand i fyrrum hos Frost Møbelcenter i Sdr.Omme

Foto: René Lind Gammelmark

Tirsdag aften kort før kl. 23 blev brandmændene fra TrekantBrand station Grindsted kaldt til brand
hos Frost Boligcenter i Sdr.Omme.  Der var ild i fyrrummet, og Indsatsleder Jan Nielsen fra TrekantBrand
vælger at kalde slukningstog fra Billund til Sdr.Omme.   Da brandmændene ankommer til stedet var der
meget røgudvikling fra fyrrummet, og der måtte kæmpes noget med at pille metalplader af siderne på
den tilbygning der indeholder fyrrummet.