Nytårsparole hos Falck i Grindsted

Foto: René Lind Gammelmark

Nytårsparole i Grindsted

Fredag aften blev der traditionen tro afholdt “Nytårsparole” på stationen i Grindsted.
Stationsleder Jimmy Andersen bød velkommen, og i år var brandmændenes koner/kærester
budt med.    Jimmy fortalte lidt om året der er gået.  På stationen i Grindsted er der
ansat 24 brandmænd. Af de 24 er der 6 Holdledere, en brandstationsleder, og 3 delebrandmænd
De 3 delebrandmænd er både brandmænd i Grindsted, samt en anden station.
I Hele Billund Kommune blev der i 2017 kørt til 162 ABA alarmer og 94 normale opgaver,
som Bilbrand, forureninger, bygningsbrande mv.  Ialt 256 opgaver.
For stationen i Grindsted er det 110 brandudkald. Det er mindre end sidste år, og
det laveste niveau inden for de sidste 10 år.  En forklaring på dette er at antallet af udkald
til landbruget og naturbrande er væsentligt mindre end tidligere.

Udkaldenene i Grindsted fordeler sig sådan:

23 bygningsbrande
3 skorstensbrande
4 bilbrande
10 færdselsuheld med fastklemte
7 forureninger
2 naturbrande
2 assistancer
12 andre opgaver som container/gasudslip/personredning
47 aba alarmer.

Brandmændene har deltaget i 12 obligatoriske brandøvelser i løbet af året.
 

Borgmester Ib Kristensen (V) holdt også tale, og han takkede brandmændene
og deres familier for den store indsats de har gjort.

Fra Falck var Thomas Dietz der læste koncerndirektørens tale op.

TrekantBrand havde Claus Olsen til Nytårsparolen, og han holdt også tale for brandmændene.

Brandmændene udnævnte for 9. gang årets brandmand i Grindsted, og i år blev det Carsten Andersen