Informationsmøde om forureningen under Grindsted

Foto: René Lind Gammelmark

Lørdag formiddag havde Region Syddanmark i samarbejde med Billund Kommune arrangeret informationsmøde vedr. forureningen i Grindsted. Det foregik 3 forskellige steder:
I et telt ved Kondistien, og de fremmødte fik her informationer om forureningen ved banegraven, og hvordan man fra Regionens side fulgte op med fortsatte målinger mv. I et telt ved Åen bag det gamle rensningsanlæg, samt i et telt ved Engsøen. Alle tre steder var personale fra Region Syddanmark og Billund Kommune klar til at fortælle, og svare på borgernes spørgsmål så godt det nu kunne lade sig gøre. Kl. 11.45 var der så mulighed for at spørge blandt andre Jørn Lehmann Petersen fra Region Syddanmark og borgmester Ib Kristensen fra Billund Kommune. Her var spørgelysten stor, og man lovede at man ville kigge på at få lavet en hvidbog. På torsdag kl. 16 er der et borgermøde som Susanne Mathiesen og SF har arrangeret på Grindsted Gymnasium. Fotos: René Lind Gammelmark