Støtte til kulturelle formål

Musikcentralen - Foto: René Lind Gammelmark

Kulturvirket blev stiftet, efter salget af Musikcentralen til Billund Kommune i 2014,  fordi der på grund af det store frivillige arbejde ved etableringen , og den efterfølgende drift af Musikcentralen blev et beløb til rådighed. Dette beløb blev lagt over i en selvejende institution: Kulturvirket, som støtter brede kulturelle formål i Billund Kommune.  I bestyrelsen sidder: Ellen Margrethe Ross, Knud Nielsen, Stig Møller og Tom Michelsen.   De har alle sammen siddet i Musikcentralens bestyrelse i lang tid inden salget.       Formålsparagraffen fortæller at det er Kulturvirkets formål at støtte brede kulturelle formål i Billund Kommune, eller ved at bestyrelsen selvopsøger sådanne aktiviteter. Institutionen kan selv iværksætte aktiviteter. Kulturvirket kan udbetale beløb fra såvel afkast som formue.   For anden gang har bestyrelsen nu besluttet at åbne for ansøgninger om støtte efter formålsparagraffen. Der kan søges om støtte i form af tilskud til aktiviteter og nyanskaffelser, eller som underskudsgaranti for arrangementer.

Begrundede ansøgninger kan sendes til bestyrelsesformand Tom Michelsen, Tranebærvej 1, Grindsted enten som brev eller e-mail til: tommichelsen@gmail.com

Budget skal medsendes, og sidste ansøgningsfrist er 28. maj 2018.