Nærhed afløser produktivitet

Tidligt tirsdag morgen lykkedes det at få en aftale på plads mellem regeringen og Danske Regioner om de fem regioners økonomi i 2019.
Aftalen betyder flere penge til sundhedsområdet i Region Syddanmark, som dermed undgår at skulle gennem en sparerunde til næste år skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Aftalen rummer et løft i økonomien til alle fem regioner på 1,0 milliard kr. Heraf er 200 mio. kr. reserveret til psykiatrien. Ud over de penge til regionens supersygehuse, for eksempel Nyt OUH i Odense, som i sin tid er tildelt fra kvalitetsfonden, er der i aftalen afsat 2,45 mia. kr. til investeringer i de øvrige sygehuse og til medicoteknisk udstyr.

Region Syddanmarks andel af det aftalte udgør godt 20 procent.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:
– Der er tale om et pænt løft, men det var også helt nødvendigt, fordi presset på hospitalerne stiger. Der bliver flere ældre, der kommer bedre og ofte dyrere behandlingsmetoder, og udgifterne til medicin stiger. Derfor er jeg er meget tilfreds med, at regeringen har lyttet til vores argumenter.

Nærhed afløser produktivitet

Regeringen og regionerne er nu blevet enige om endegyldigt at afskaffe produktivitetskravet, som hospitalerne har været underlagt i en årrække. I stedet for entydigt fokus på høj aktivitet kan der nu fokuseres på at skabe bedre kvalitet for patienterne.

En ny såkaldt nærhedsfinansiering indfases fra 2019, og betyder blandt andet, at regionerne skal arbejde for mere brug af telemedicin, samling af ambulante besøg på færre dage, færre akutte genindlæggelser og flere behandlinger, der rykker tættere på borgerne.

Stephanie Lose siger:
– Jeg er meget glad for, at vi nu definitivt kan vinke farvel til produktivitetskravet, og at vi i stedet går aktivt ind i arbejdet med at omstille sundhedsvæsenet – med fokus på nærhed og sammenhæng. Den udvikling er allerede i gang i regionerne i dag, og den nye aftale med regeringen giver sundhedsvæsenet endnu et skub i den rigtige retning.