VUC og Produktionsskolen samles i en ny skole

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Billund Kommune får efter al sandsynlighed en FGU skole, der samler en række af de tilbud til de unge der har brug for ekstra hjælp inden en ungdomsuddannelse eller et job.

Næste år til august er det slut med både VUC og Produktionsskolen i Grindsted. Begge skoler nedlægges og samles i en ny FGU Skole som skal være klar den 1/8-2019.

FGU betyder Forberedende Grund Uddannelse, og er for de unge mellem 18 og 25 år, som ikke er igang med et job eller en uddannelse.   Unge som har brug for en ekstra hjælp, før de kan komme igang med en egentlig ungdomsuddannelse.   

FGU Skolen samler alle de tilbud der idag er til de unge, på et sted.  Hovedidéen er, at de unge kun skal gå ind af døren et sted, for at få den hjælp de har brug for.

Som det ser ud lige nu, tyder alt på at Billund Kommune får en FGU skole, som skal være en del af institutionssamarbejdet med andre FGU skoler i Vejle, Middelfart og Fredericia.  Det eneste der mangler er den endelige godkendelse fra Undervisningsministeriet.

Skolen får tre spor:
En almen grunduddannelse, som kvalificeret til erhvervsuddannelse, HF og de gymnasiale uddannelser.
En produktionsuddannelse, som er praksisrettet og kvalificerer til en erhvervsuddannelse og job.
En erhvervsgrunduddannelse, der består af praktik og kvalificerer ti erhvervsuddannelser og job.