Region Syddanmark klar til at søsætte sundhedsundesøgelse

nedenstående pressemeddelelse er modtaget fra Region Syddanmark.

Allerede i løbet af et lille års tid vil borgerne i Grindsted få de første svar på, om man via eksisterende data kan spore en større forekomst af visse sygdomme i deres by sammenlignet med andre byer. Hvis der viser sig en overhyppighed, vil regionen om muligt få lavet en mere omfattende og længevarende undersøgelse for at afdække en eventuel sammenhæng til forureningerne fra Grindstedværket.

Et enigt Forretningsudvalg anbefaler et ja til forvaltningens forslag til en sundhedsundersøgelse i Grindsted, når regionsrådet behandler sagen 25. juni.

Sundhedsundersøgelsen vil blive opdelt i en registerundersøgelse og eventuelt senere blive fulgt op af en tilbundsgående undersøgelse af sammenhængene mellem sygdomme og forureningerne i Grindsted, hvis resultaterne af registerundersøgelsen giver anledning til det.

Registerundersøgelsen vil blive udført af et forskerhold fra Statens Institut for Folkesundhed, SIF.

– Jeg er rigtig tilfreds med, at vi kan rykke så hurtigt på en opgave, der er så kompleks. Og jeg er glad for, at vi gør det i et samarbejde med borgergruppen i Grindsted, så vi får undersøgelsen til at omfatte de bekymringer, borgerne har omkring specifikke sygdomme, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Region Syddanmark venter, at de første resultater af registerundersøgelsen ligger klar allerede i foråret 2019. Men resultaterne skal tages med forbehold, understreger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for Miljøudvalget:

– Når man zoomer så specifikt ind på en by, som vi gør her, er det sandsynligt, at vi vil finde både over- og underhyppighed af visse sygdomme. Det vil vi gøre i de fleste byer, fordi der skal meget få tilfælde af visse sygdomme til at give udsving i forhold til gennemsnittet, siger han og fortsætter:

– Registerundersøgelsen kan samtidig ikke sige noget om en eventuel årsagssammenhæng til forureningen. Derfor vil vi, når vi har resultaterne, foretage en samlet vurdering af, om der er et behov for en efterfølgende mere tilbundsgående undersøgelse af eventuelle udsving og årsager.

Kompleks undersøgelse

Blandt de sygdomstilfælde, der vil blive undersøgt, er udvalgte kræftsygdomme, neurologiske lidelser, leversygdomme, allergi, spontanaborter, fertilitetsproblemer og misdannelser.

– Der er mange ting at tage højde for, når vi taler sundhedsundersøgelser af denne karakter. Fx ved vi, at der er sammenhæng mellem alder, køn og socioøkonomisk status og visse sygdomme. Samtidig er det afgørende, om man har arbejdet med miljøskadelige stoffer, og hvor længe man har boet ved de forurenede områder, før man eventuelt kan lave en kobling mellem forureningerne og overhyppighed af visse sygdomme, forklarer Mads Haugaard, der er afdelingschef i Kvalitet og Forskning i Region Syddanmark.