Sankthansbål reddet – afbrændingsforbuddet er ophævet i Billund Kommune

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Det er nu tilladt i Billund kommune at have et Sankthansbål, hvis man overholder visse krav.

Ophævelse af afbrændingsforbud i Trekant-området, men med skærpede krav ved afbrænding af Sankthansbål
Trekantområdets Brandvæsen udstedte den 25. maj et afbrændingsforbud gældende for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner. Forbuddet blev udstedt i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Ud fra en samlet vurdering af de nuværende vejrmæssige forhold, herunder tørkeindekset, ophæves afbrændingsforbuddet med virkning fra og med den 19. juni. Sammen med ophævelse af afbrændingsforbuddet indføres samtidig nedenstående afstandsmæssige krav i f.m. afbrænding af dette års Sankthans bål.
 400 m fra nåletræsbevoksninger samt lyngdækkede arealer
 30 meter fra bygninger med hårdt tag
 60 meter fra letantændelige markafgrøder
 200 meter fra stråtækte huse m.v. samt oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale
Øvrige krav:
 Bålet skal være under konstant opsyn
 Bålet skal være forsvarligt slukket, inden det forlades. Hæld vand på, du må ikke tildække de varme gløder med sand, da sandet holder på varmen og kan forvolde alvorlige forbrændinger, hvis personer eller dyr træder eller roder i det varme sand.