Stor tilfredshed med Billund Kommunes biblioteker og borgerservice

Foto: René Lind Gammelmark

Ny brugerundersøgelse viser generelt høj tilfredshed med kommunens biblioteker og borgerservice

En ny brugerundersøgelse afdækker brugen af bibliotekerne og borgerservice i Billund Kommune og viser både høj tilfredshed og plads til forbedring.

Borgerne i Billund kommune er generelt meget glade for bibliotek og borgerservice; særligt får personalet og den imødekommende service stor ros. Undersøgelsen viser, at bibliotekerne har en udfordring i forhold til at kunne skabe rum til både børnefamilier og de borgere, som ikke har børn, da disse to brugergrupper godt kan have modstridende behov.

Undersøgelsen afdækker brugen af bibliotekerne og borgerservice og brugernes opfattelse af forskellige elementer lige fra oplevelsen af biblioteksrummet, personalet og formidlingen til udbytte af bibliotek og borgerservice.

Billund Bibliotekerne omfatter biblioteket i Billund, Magionbiblioteket i Grindsted, Vorbasse bibliotek og Sdr. Omme bibliotek. Alle filialer klarer sig rigtig flot i forhold til personale og service. I Vorbasse ses også en særdeles høj tilfredshed med selve indretningen og rammerne.
Bibliotekerne kunne, ifølge de adspurgte, blive bedre til at give inspiration og formidle deres tilbud over for borgerne både off- og online. Flere borgere efterspørger desuden flere arrangementer og kulturelle oplevelser.

”Undersøgelsen vil vi primært bruge som et arbejdsredskab til at forbedre bibliotekstilbuddet i kommunen. Det er muligt at se, hvilke forhold der kan arbejdes videre med og hvor vi skal fokusere i forhold til at tilbyde borgere en høj kvalitet”, fortæller leder af biblioteker, borgerservice og museer Ole Bisbjerg.

Som et led i undersøgelsen, kunne man deltage i en lodtrækning om to gavekort til Bog & Idé/Legekæden i Grindsted. Vinderne er trukket og er blevet kontaktet direkte.

Undersøgelsen blev igangsat i starten af året og er foretaget i samarbejde med analysefirmaet Moos-Bjerre A/S. Resultaterne er baseret på 1290 respondenters svar. Resultatet af undersøgelsen for biblioteker og borgerservice vil kunne ses på billundbib.dk. Billund Kommunes Museer indgik i en tilsvarende undersøgelse.