Afbrændingsforbuddet i Billund Kommune genindføres tirsdag kl. 8

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Afbrændingsforbud i Trekantområdet.

På baggrund af den senere tids gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for naturbrande.

Trekantområdets Brandvæsen udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra og med tirsdag den 3. juli 2018 kl. 8.00 og gælder for Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner.

Samtidig trækkes alle tilladelser til festfyrværkeri tilbage.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:
 haveaffald
 halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
 affald fra skovbrug,
 siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
 bål, herunder bålfade
 fakler og lign.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder
 grill*,
 ildsteder,
 apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skæreaggregater,
blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder,
udtørringsapparater
 samt al brug af pyroteknik (Allerede udstedte tilladelser tilbagekaldes hermed)
* Brug af grill (til kul, pille & gas) samt Trangia tillades på fast ubrændbart underlag.
Brandvæsenet henstiller til, at der udvises forsigtighed i forbindelse med rygning samt
bortskaffelse af aske:
 Lad aske blive i den tillukkede grill
 Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede
beholdere.

Brandvæsenet er i sit almindelige virke ikke omfattet af forbuddet, ligesom det er
tilladt for virksomheder at udføre varmt arbejde (tilladelsen gælder ikke for
ukrudtsafbrænding og anden form for direkte afbrænding) i erhvervsmæssig
sammenhæng. Udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation, skal
ske under skærpet tilsyn.
Ved udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation skal der etableres
brandvagt. Brandvagtsfunktionen har til opgave at overvåge evt. brandrisici. Brandvagten skal
udstyres med mindst 2 stk. håndildslukkere, som enten er 6 kg pulverslukkere eller 9 liter
trykvandsslukkere.
Eksempler på varmt arbejde:
Blikkenslagerarbejde:
 Lodning af tagrender
 Opvarmning af metal med åben flamme eller varmepistol
 Skæring af metal
 Skæring og slibning af metal med vinkelsliber
Smede-, VVS- og metalforarbejdning:
 Hård- og blødlodning, eksempelvis forbindelse med lodning af kobberrør
 Svejsning af metalrør
 Svejsning i forbindelse med montage af konstruktioner af stål som bjælker og søjler,
trapper altaner og lign.
 Skæring i metal med skærebrænder
 Skæring i metal med vinkelsliber

 Skæring i ventilationskanaler
 Svejsning af plastrør
 Arbejde med andet gnistproducerende værktøj
Tømrer og glas/alu facadearbejde:
 Skæring i byggevarer af metal som stålrigler, trapezplader, facadeplader og lign.
Tagdækkerarbejde:
 Svejsning af tagpap med gasbrænder
 Svejsning med varmluft