Ulrich Kristensen forlader byrådet i Billund Kommune

Foto: PR-Foto

Til byrådsmødet d. 28. august har jeg anmodet om at få et punkt på dagsordenen, omkring udtrædelse af kommunalbestyrelsen per ultimo august.

Jeg har fået tilbudt nogle nye jobmuligheder på mit nuværende arbejde, som kræver min fulde attention/opmærksom indenfor ”almindelig” arbejdstid. Dette er derfor ikke længere foreneligt med erhvervet som kommunalpolitiker, da min tilgang til denne tillidspost er høj og aktiv mødedeltagelse. 

Heldigvis står Daisy Nykjær-Andersen som suppleant klar i kulissen, og har stor lyst til og mod på at overtog min plads, og mine poster i de udvalg jeg sidder i. Mads Helbo overtager rollen som partiets gruppeformand.
Tak for fem meget lærerige år i lokalpolitik, som har givet meget stor indsigt i den offentlig sektor. Lært meget om ikke mindst kommunikation og samarbejde. Klar over at jeg nok skuffer nogle vælgere ved denne udtrædelse, men jeg kan ikke fortsætte af to spor samtidig med at jeg har en familie, som jeg også skylder nogle timer skriver Ulrich Kristensen på de radikales hjemmeside
 
Formand Hans Jørgen Skriver
“Vi beklager, at Ulrich Kristensen er nødt til at fravælge sit politiske arbejde i byrådet i Billund, men har stor forståelse for, at hans fremtidige job ikke vil være foreneligt med at fortsætte som byrådsmedlem. Men vi skylder ham en stor tak for den enestående indsats, som han har ydet som radikalt byrådsmedlem.
Vi vil fremover gøre alt hvad vi kan for at sikre, at alle dem, der har stemt på Ulrich og på Radikale Venstre også i fremtiden vil følge sig repræsenteret i byrådet i Billund Kommune.”
 
Gruppeformand Mads Helbo
“Hos Radikale er man bevidste om, at vælgerne gav Ulrich Kristensen et stærkt politisk mandat ved kommunalvalget i november. Vælgernes stærke mandat forpligter også fremadrettet, selvom Ulrich udtræder af byrådet.”
 
Daisy Nykjær-Andersen 
“Det er med stor ydmyghed, at jeg med den største naturlighed overtager ansvaret for at bære, Ulrichs radikale mandat videre i Billund Byråd. Ligeledes er det muligheden for at træde den politiske dannelsesrejse, som folketingskandidat, med en ny tyngde.”