Næste week-end er der GGIF Håndboldskole

Foto: Martin Jacobsen

I Week-enden den 1. og 2. september 2018 afvikler GGIF Håndbold den anden af årets håndboldskoler.

30 unge spillere fra klubbens yngste rækker mødes til weekend fyldt med sjov, leg og ikke mindst håndbold. GGIF har igennem de seneste år mærket en markant tilstrømning af medlemmer og især U8 rækken gjorde sig sidste sæson bemærket med at nå de magiske 100 tilmeldte spillere. Det er meget positivt set i forhold til den tendens til afmatning, som på nationalt plan har ramt foreningslivet.

Disse 30 spillere mødes på skolen af deres normale trænere som også vil vil bruge skolen til at skabe det sociale netværk som er en af grundpillerne i enhver idrætsforening. Denne håndboldskole ligger i starten af sæsonen og da deltagerne kommer fra forskellige grundskoler i byen er det derfor ikke sikkert, at de i forvejen kender hinanden. Det vil skolen være med til at ændre på.

Der vil igennem weekenden være øvelser på individuelt niveau, for mindre grupper og for hold og der vil være øvelser hvor både håndbolden, hjernen og musklerne skal bringes i spil.

Det er 2. år, GGIF afholder deres egen håndboldskoler. Efter mange år med et tilkøbt DHF koncept valgte 5 frivillige forældre og trænere at nedsætte et udvalg for at undersøge, om vi ikke kunne gøre det bedre selv og selvom vi kun har afholdt skolen én gang tidligere må vi konstatere, at det har været en succes.

Udvalget tager nu udgangspunkt i at både håndboldskolen for U10-U14 spillerne i juni måned samt håndboldskolen for de yngste spillere tager udgangspunkt i GGIF´s eget værdisæt og med stor og uvurderlig hjælp fra klubbens dame- og herreseniorhold samt lokale sponsorer lykkes det at skabe rammerne for nogle fede dage. 

“Håndboldskolen er med til at skabe et fællesskab på tværs af årgange og køn og det, at alle deltagere får et ens spillersæt med hjem er med til at forstærke følelsen af, at man er en del af et hold – det virker! og selvom fokus selvfølgelig er på håndbolden, så er der skam også mulighed for impulsive og kreative indspark fra trænerne til stor glæde for spillerne”.

Vi håber meget på, at vi får jer at se i Magion så også denne skoles historie og indhold kan blive delt rundt til hele kommunen og måske give andre lokale håndbold- eller fodboldklubber mod til at igangsætte deres eget projekt skriver GGIF Håndbold i en pressemeddelelse.

Der vil være gang i skolen lørdag og søndag d. 1. og 2. september og begge dage fra kl. 9-14. og begge i Magion.