Folkefest 2 – for integration

Kontakten, Grindsted Kirke, Y’s men, Tamilsk Samordningsudvalg og Tamilsk Hjemstavnsforening har fået doneret midler til afholdelse af Folkefest2.

Det bliver en gratis, offentligt tilgængelig fest i Lynghallen lørdag den 6.10.2018 kl. 15:00.

Tema for Folkefest 2 for integration 2018
Jo mere vi er sammen
Vi der bor i Danmark er alle sammen på en eller anden måde danskere.
Det er vigtigt for den folkelige sammenhængskraft i landet, at vi alle er bevidste om det. 
Jo bedre vi kender hinanden, jo mere synes vi, at vi hører sammen og dermed har vi bedre mulighed for i samarbejde at arbejde for fælles mål. 
Et fælles mål for os alle er at gøre Danmark til fortsat at være et godt land for os at bo i.  
Hvordan får vi så megen tillid til hinanden, at vi sammen kan leve op til dette mål.
Ved at komme sammen, så vi lærer hinanden at kende. Jo mere vi lærer hinanden at kende jo mere forståelse af hinanden, jo mere tillid – jo mere fællesskab, -jo mere tryghed – jo mere samarbejde – jo gladere vi bli´r.

Program
FDF orkester spiller
Festens tema: Anders Larsen
Sang: Jo mere vi er sammen
Kontaktens formand Egil Hvid-Olsen
Direktør for voksen + 30: Jan Møller Iversen, Billund Kommune
Hanne Lorenz om hendes oplevelser med flygtninge
Indlæg af flygtninge samt spørgsmål
Kultur- og musikskolen underholder, fællessang
John Skov børneunderholdning med hjælp af Ungdommens røde Kors
Pause – samtale på kryds og tværs
Spise – etnisk og dansk mad
Tamilsk-, syrisk dans og musik og dansk dans

Vi håber på en hyggelig, glad og munter fest, som styrker sammenholdet skriver Jeyarajah Rasiah og Anders Larsen i en pressemeddelelse.

Tilmelding senest den 25.09.2018: http://kontakt1.dk/folkefest-2-for-integration-1.html