Borgermøde om Legolands fremtidige udviddelse

Onsdag den 3. oktober inviterer Billund Kommune til borgermøde i Billund Centret fra klokken 17.00 – 19.00.

Baggrunden er, at Legoland ønsker at udvide, og der er derfor behov for at ændre planlægningen.

Ændringen vil give forlystelsesparken mulighed for at inddrage nyt areal. Arealet, som ønskes inddraget i parken, omfatter et område, der i dag anvendes af Legoland til tekniske og administrative funktioner. Området er udlagt til erhvervsformål (kommuneplanens rammeområde 2.E.11), og der er derfor behov for, at arealet overføres til turismeformål i rammeområde 2.T.1, hvor også den øvrige del af Legoland ligger.

Til borgermødet vil der blive fortalt om Legolands visioner og den forestående kommunale planlægning. Der vil på mødet være mulighed for at stille spørgsmål til Legoland og kommunen.

Af hensyn til forplejning og plads i centret er tilmelding nødvendig på.

tilmelding@billund.dk –  senest søndag den 30. september