Supplerende VVM-høring om ny bane til Billund

Foto: pixabay free

Der er undersøgt seks mulige justeringer i projektet, som nu sendes i en supplerende høring .

Banedanmark gennemførte i januar en VVM-høring, hvor det blev undersøgt, hvordan en ny bane til Billund vil påvirke miljøet. Efter høringen har Banedanmark arbejdet videre med løsningerne. Der er undersøgt seks mulige justeringer i projektet, som nu sendes i en supplerende høring.

De mulige justeringer gælder alle de oprindelige tre linjeføringer. For at belyse justeringernes påvirkning af omgivelserne gennemføres en supplerende VVM høring. Der er således tale om et supplement til den VVM-redegørelse, der allerede har været i høring.

“Den supplerende VVM-høring belyser nogle forhold, som ikke var med i den oprindelige, og repræsenterer derfor nogle udvidede valgmuligheder til de politikere, som skal træffe beslutning om projektet,” siger Betina Søreide Lose, sektionschef i Banedanmark.

Den supplerende VVM-redegørelse omfatter følgende justeringer:

  • Ændrede hældninger på banen, således at den i højere grad følger landskabet. Derfor er der ikke længere mulighed for at køre godstog på banen i fremtiden.
  • Placering af overskudsjord i nærheden af banen
  • Justering af linjeføring på Nordlig Jellingløsning
  • Anlæggelse af flere overkørsler for at sikre bedre adgang på tværs af banen
  • Ændre udvalgte banebroer til overkørsler
  • Ændre udvalgte banebroer til vejbroer

Kom med dine forslag
I lighed med de tidligere høringer har alle mulighed for at komme med forslag, indsigelser og kommentarer til det materiale, som er præsenteret i den supplerende VVM-redegørelse.

Henvendelserne vil indgå i det videre arbejde i det omfang, de kan forbedre projektet inden for de økonomiske, tekniske og miljømæssige rammer.

“Der var rigtig stor interesse, da vi gennemførte den første VVM-høring og holdt to borgermøder om den kommende jernbane. Vi håber naturligvis igen at få befolkningens bidrag til grundlaget, så politikerne får mulighed for at beslutte den bedst mulige jernbane til Billund,” siger Betina Søreide Lose.

Den supplerende VVM-redegørelse, med de seks justeringer, vil være i høring i 30 dage. Høringen løber fra den 17/9 til den 17/10 2018, og høringssvar kan sendes til supplerendevvmbillund@BANE.dk

Da der ikke præsenteres nye linjeføringer, bliver der ikke afholdt borgermøder om de seks justeringer, og høringen vil således kun omfatte de beskrevne justeringer skriver Banedanmark i en pressemeddelelse.