Forberedelser til ny udviklingsstrategi i Billund Kommune går nu igang

Foto: René Lind Gammelmark

Interviews med borgere, forenings- og erhvervsliv skal hjælpe Byrådet på vej med ny udviklingsstrategi

En af de helt store, vigtigste og mest spændende opgaver for Byrådet i Billund i indeværende valgperiode er arbejdet med en ny udviklingsstrategi, der afløser 5 veje til vækst som har været strategien siden 2001.

  • Som byråd skal vi sætte retning for udviklingen i Billund Kommune. Vi har en opgave med at lave en planstrategi for fire år af gangen, og det skal vi i 2019. Men vi ønsker at gå endnu videre og lave en bredere strategi, der indeholder mål og vision for vækst og udvikling indenfor erhverv- og turisme og velfærdsområderne, som rækker 10-12 år ud i fremtiden, forklarer Borgmester Ib Kristensen.

Arbejdet med den udviklingsstrategi begynder med en analysefase, og allerede her vil Byrådet involvere og invitere borgere, foreninger, erhverv, turisme og handel til at komme med deres første input til, hvad der er gjort godt i de seneste år, men høj grad også, hvad de mener, der skal prioriteres fremadrettet i en ny strategi.

I resten af september og i oktober vil analysebureauerne Iris Group og Oxford Research foretage interviews og sende spørgeskemaer ud til virksomheder, borgere og frivillige for at få et analytisk grundlag til strategien. Analyserne skal undersøge hvor Billund Kommune i øjeblikket har erhvervsstyrkepositioner og hvordan Billund Kommune kan understøtte udviklingen, og hvordan borgere og frivillige ser rammerne for det gode liv og fremtidens velfærd.

Involvering af flere omgange

  • Vi håber alle vil tage godt i mod, når de to bureauer henvender sig. Og de som ikke modtager henvendelse denne gang skal ikke være nervøse. Interview og spørgeskemaer er kun første runde i forhold til involvering. Når vi kommer til foråret 2019 vil vi igen lave en bred involvering og herefter kommer offentlig høring i maj 2019, siger Borgmester Ib Kristensen.

Arbejdet med udviklingsstrategien følger processen med en ny vækststrategi for Trekantområdet, det vil sige at de to strategier skal sendes i offentlig høring på samme tid til maj 2019.

I efteråret 2019 kommer der ny involvering med dialog om implementering af strategien.

Det er meget spændende periode vi går i møde. Vi er nået langt og har skabt gode resultater med 5 veje til vækst, og vi har lært en del, som nu kan bruges til at lave en ny og udviklingsstrategi sammen med borgere, erhverv, turisme, handel og foreninger, siger Ib Kristensen skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.