Traktorgården åbner afdeling i Krogager

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Traktorgården der har til huse i Give, åbner en lokal afdeling på Ansager Landevej 11 i Krogager hvor der i forvejen ligger importør virksomheden HCP.

Der er åbent hus på fredag den 28. september fra kl. 12-22 .

Værksted og maskinsalg i Krogager
Traktorgården Give etablerer værksted og maskinsalg i forbindelse med HCP’s hovedkontor på Ansager Landevej 11, Krogager, 7200 Grindsted.

HCP’s hovedformål i den rejse, der er påbegyndt, er at hjælpe med at få produkter og service billigst, hurtigst og bedst ud til brugerne.

HCP opfatter det som et naturligt led i branchens udvikling at leverandør, import og detailled skal gøre tiltag for hele tiden at blive mere effektive og transparente i holdindsatsen om branchens overordnede formål.

HCP har sammen med sit net af primært selvstændige forhandlere og servicesteder en ambition om at være rationelt tæt på brugerne ifht. at tiden for evt. driftsstop minimeres. HCP har således i Norden tilknytning til godt 100 forhandlere og omkring 250 servicebiler, som givet også gerne svarer søndag aften, hvis det brænder på hos brugerne.

1+1>2
Med en etablering af en forhandler på adressen i Krogager får HCP import bedre indblik i brugernes behov, HCP får udnyttet kapaciteten på værkstedet i Krogager bedre og Søren Kristensen og den del af holdet fra Traktorgården Give som vælges placeret i Krogager vil få meget kort til backup, større reservedelslager og til et showroom, der som udgangspunkt er mere levende, idet frekvensen af reservedele og maskiner, som passerer adressen på deres vej ud i det nordiske marked er større, end normalt.

HCP vil kunne hjælpe med forskellige støttefunktioner, så Traktorgården kan koncentrere sig om det de er bedst til i forholdet til brugerne. Et forhold HCP også gerne tilbyder andre forhandlere.

At det er en selvstændig forhandler som udfylder hullet i den geografiske tilpasning i området er helt i tråd med HCP’s strategi om at være tæt forbundet med forhandlerleddet generelt.

Søren Kristensen, Traktorgården Give fortæller: “Vi flytter ind med brugte landbrugsmaskiner og service værksted i Krogager.

Vi glæder os til at skabe endnu mere drift i huset, og vil servicere MultiOne, Iseki, og ikke mindst Deutz-Fahr kunder. Vi vil også lave reparation af andre mærker og alle typer af landbrugsmaskiner. Vi vil tage slid og reservedele på lager til Kuhn og andre MI produkter. Herudover vil vi tilbyde dæk-service ligesom det også findes i Give. Vi starter konservativt op og ser hvad hverdagen byder. Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at det ikke får nogen indflydelse på vores daglige forretning i Give. Vi glæder os til et godt samarbejde med HCP.”

Lars Wear, HCP uddyber at den nye service og detailenhed er ejet af Traktorgården i Give og at de lejer sig ind hos HCP. Alle aftaler om etableringen og driften sker på markedsvilkår og med armslængdeprincip, så der ikke er tvivl om at man har import i den ene del af virksomheden og service og detail i den anden, ligesom der ikke blandt forhandlerne opfattes forskelsbehandling. “Vi behandler som udgangspunkt alle vores partnere ens, blot viser nogle talenter i forskellige retninger. Det vil vi gerne være gode til at understøtte til gavn for alle i vores samarbejde skriver HCP i en pressemeddelelse.