Spørgelysten var stor til borgermødet om LEGOLANDS udviddelsesplaner

Foto: René Lind Gammelmark

Mellem 80 og 100 borgere var mødt op i Billund Centret til et borgermøde om LEGOLAND’s udviddelsesplaner. På mødet fik de fremmødte fortalt at LEGOLAND ønsker en del af det område der ligger tættest på Åstvej og idag bruges som backstage område til blandt andet lager og kontor bliver godkendt til turistformål  (forlystelsesområde).  Det kræver en ny lokalplan og en ny kommuneplan. Borgmester Ib Kristensen bød velkommen til mødet, hvorefter LEGOLAND’s direktør Christian Woller fortalte om planerne, dog uden at komme ind på noget konkret. Derefter var det Johnny Christensen fra  LIFA landinspektører der præsenterede den kommende planlægning, efterfulgt af projektleder Kristiaan Spanggaard fra Billund Kommune der fortalte om processen for lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering.  Punkt 5 på dagsordenen var spørgsmål og debat, og her var spørgelysten stor, blandt andet blev der spurgt om ikke man kunne tænke at LEGOLAND ville lave en ekstra indgang/udgang i den ende hvor der idag er P2, men til det kunne Christian Woller fra LEGOLAND sige at det ville ikke blive aktuelt, da det ville være alt for omfattende at lave.  Men da der senere så blev spurgt om det så kunne tænkes man kunne lave udgang ved P2 var han mere tøvende i svaret. Borgmester Ib Kristensen rundede herefter borgermødet af, og sagde til de fremmødte at hvis de havde spørgsmål der skulle tages med i høringen, måtte de endelig kontakte Billund Kommune.

Foto: René Lind Gammelmark