Drikkavand fra Vorbasse Vandværk bør koges

Ved rutinemæssig kontrol af ledningsvandet fra Vorbasse Vandværk er der i prøve udtaget 3. oktober 2018 konstateret indhold af coliforme bakterier. Der må ikke være coliforme bakterier i vand fra almene vandforsyninger.

Indtil forureningen er bekræftet og indkredset bør anvendelsen af vand fra Vorbasse Vandværk følge Kogevejledningen – se nedenstående (den er vedhæftet).

Nye vandprøver udtages i dag (fredag den 5. oktober) på vandværket samt på udvalgte steder på ledningsnettet. Resultaterne af disse prøver forventes at foreligge i løbet af lørdag den 6. oktober.

Når de nye analyseresultater foreligger vil vandværket og Billund kommune efter samråd med styrelsen for patientsikkerhed samarbejde om at få forureningen nærmere indkredset og fjernet.

Oplysninger om varigheden og omfanget af kogeanbefalingen kan findes på Billund Kommunes og Vorbasse Vandværks hjemmesider. Disse opdateres løbende.

https://billund.dk/presse/nyheder/oktober-2018/drikkevand-fra-vorbasse-vandvaerk-boer-koges/