Fjernvarmen i Billund har vokseværk, men holder prisen i ro

Formand Kell Raabjerg tilser et af årets uforudsete projekter: Kommunen solgte grunden på Gammelbro, men var ikke opmærksom på, at der lå fjernvarmerør der, hvor den nye ejer ønsker at bygge en p-kælder. Nu er rørene flyttet, så de har en mere fremtidssikret placering. - Foto: Per Bille

Fjernvarmebehovet i Billund vokser år for år, og værket planlægger nu flere store investeringer for at holde trit med efterspørgslen. Alligevel ser det ud til, at varmeprisen holder sig i ro.

Rettidig omhu skal fremtidssikre fjernvarmen
Det går stærkt for fjernvarmen i Billund – så stærkt, at Billund Varmeværk igen har store projekter på tegnebrættet. Varmebehovet i Billund er i gennemsnit steget med 5 procent om året i flere år, og den udvikling ser ud til at fortsætte.
– Det giver os grundlæggende to udfordringer: Flere steder i byen har vi flaskehalse, så de store mængder varmt vand ikke flytter sig hurtigt nok. Samtidig kan vi se, der snart bliver behov for mere varme – så vi skal finde nye varmekilder, fortæller formanden for Billund Varmeværk Kell Raabjerg.

Flaskehalse gør varmen dyrere
Når fjernvarmerørene bliver en flaskehals, bliver varmen samtidig dyrere. Det skyldes, at værket er nødt til at skrue op for både temperaturen og trykket for at få mere varme igennem. En højere temperatur giver et større varmetab, og et højere tryk kan give problemer i nogle af forbrugernes anlæg.
Derfor lægger værket nu en plan for renovering af ledningsnettet. Særligt fire strækninger mellem Møllevej og Højmarksvej er i søgelyset.

Ny fliskedel eller varmepumper?
Frem mod 2030 vil fjernvarmeforbruget fortsat stige, og derfor bliver det nødvendigt at udbygge kapaciteten. Spørgsmålet er hvordan.
– Vi arbejder med flere alternativer. En mulighed er en varmepumpe, der leverer køling til virksomheder i byen og varme til Billund Varmeværk. Imidlertid er det kun rentabelt, hvis vi ikke skal betale overskudsvarmeafgift til staten. Og det har vi ikke en afklaring af endnu, forklarer Kell Raabjerg.
Andre muligheder er ny fliskedel, der kan bygges ved siden af halmanlægget på Rugmarken. Eller en luft-til-vand varmepumpe i stor skala. Der er dog en væsentlig usikkerhed i beregningerne for begge – blandt andet er det umuligt at forudse priserne på flis og el i mange år frem.
– Dertil kommer, at energiområdet er gennemreguleret og afgiftsbelagt. Og hvor det bevæger sig hen politisk, ved vi aldrig, pointerer formanden.

Priserne bliver holdt i ro
Trods de forestående investeringer forventer Billund Varmeværk at holde prisen i ro fra 2020. En konkret udfordring er, at værket ikke – som de fleste andre varmeværker – kan finansiere hele investeringen med et kommunalt lån. Billund Kommune har et loft på 75 procent, så værket skal finansiere de sidste 25 procent med et dyrere banklån. Værket håber dog på en positiv dialog med kommunen om dette.
Kell Raabjerg gør samtidig opmærksom på, at forbrugerne også selv kan gøre noget for at få en mindre varmeregning:
– Her to år efter, vi indførte motivationstariffen, kan vi se, at nogle forbrugere stadig har meget at hente. Pointen er, at hvis man sørger for en god afkøling derhjemme, får man også en god varmepris, siger han.
Han tilføjer, at hvis man har problemer med afkølingen, skal man bare ringe til Billund Varmeværk. Så sender værket en tekniker.

Generalforsamling den 7. november
Traditionen tro inviterer Billund Varmeværk sine forbrugere til generalforsamling i november, og her er der endnu et punkt på dagsordenen: Et nyt regnskabsår og nye rater.
– Det korte af det lange er, at forbrugerne fremover bliver opkrævet for varmen 4 gange om året i stedet for 10 gange, og årsopgørelsen falder til nytår. Første gang, vi opkræver de nye rater, bliver til februar 2019.
Årets generalforsamling bliver desværre uden den tidligere direktør Kim Selch, der ellers har været synonym med Billund Varmeværk gennem mange år.
– Det var et meget stort tab for os, da vi helt uventet mistede Kim sidste år. Og vi skylder vores folk en kæmpe tak for den indsats, de har gjort for at løfte arven efter ham. Et arbejde, der også kunne lykkes, fordi vores tidligere formand kunne sikre kontinuiteten ved at overtage Kims plads. Det har været et omtumlet år, men jeg kan forsikre forbrugerne om, at deres fjernvarme er i gode hænder – også fremover, slutter formanden skriver Billund Varmeværk i en pressemeddelelse.