Inspirations/studietur til Sydslesvig

Foto: Billund Kommunes Museer

Tirsdag den 2. oktober var Karensmindes Venner og personalet på Billund Kommunes Museer på studietur i Sydslesvig for at lære af andre museer. Her besøgte de Christian Lassens Mindemuseum i Jardelund og Kobbermølle Industrimuseum ved Flensborg Fjord

I foråret fik Museumscenter Karensminde besøg af repræsentanter fra Christian Lassens Mindemuseum i Tyskland på initiativ af MF Anni Matthiesen. Her blev der udvekslet erfaringer og kimen blev lagt til et fremtidigt samarbejde. Da Karensmindes Venner og museets personale skulle på den årlige studietur, var det derfor oplagt med et besøg hos vennerne syd for grænsen.

 ”Det er godtnok spændende at se,” siger Karen Søgaard, mens hun beundrer det fine kniplingshåndarbejde, lavet af gårdens døtre. Hun var med på studieturen, som gik til Jardelund lige syd for grænsen for at besøge Christian Lassens Mindemuseum. Turen gik også forbi Industriemuseum Kupfermühle, Kobbermølle Industrimuseum ved Flensborg Fjord.

Foto: Billund Kommunes Museer

 ”Formålet med turen er at styrke fællesskabet og det gode samarbejde mellem museets personale og Karensmindes Venner. Her får vi muligheden for at mødes på en anden måde og hente inspiration sammen,” siger Ole Bisbjerg, leder af biblioteker, borgerservice og museer i Billund Kommune.

Foto: Billund Kommunes Museer

Museets personale fandt også faglig inspiration på turen og fik bl.a. ideer til temaer for fremtidige udstillinger, samt fik tid til at diskutere både gode og mindre gode formidlingsgreb i museumsudstillinger skriver Billund Kommunes Museer i en pressemeddelelse.