Informationsmøde: Regionen fortæller om sundedsundersøgelse

Foto: René Lind Gammelmark

På et informationsmøde i MAGION mandag aften fra kl. 19.00 til 20.30 vil Region Syddanmark fortælle om den registrerundersøgelse af sundhed i Grindsted der er sat igang.

Arbejdet er allerede nu igang med at undersøge om der er forhøjet risiko for at få forskellige sygdomme hvis man bor i Grindsted.

Region Syddanmark inviterer derfor til et informationsmøde mandag den 22. oktober fra kl. 19.00 til 20.30 hvor Regionen vil fortælle mere om undersøgelsen. Koncerndirektør Kurt Espersen og afdelingschef Mads Haugaard fra Region Syddanmark vil kort fortælle om baggrunden for den registerundersøgelse der er igang.

Derefter vil professer Annette Kjær Ersbøll fra Statens Institut for Folkesundhed fortælle hvilke sygdomme der indgår i undersøgelsen og hvordan man gør det.

Tilmelding til informationsmødet er nødvendigt af hensyn til lokale og forplejning, og tilmelding skal ske på tilmelding@billund.dk senest fredag den 19. oktober kl. 12.00