9. november 2018

Nyt boligområde i Vorbasse ?

Godt 70 var mødt op i Vorbasse Fritidscenter til en inspirationsaften omkring lejeboliger i Vorbasse. En arbejdsgruppe under byfornyelsen har arbejdet med bosætningen i Vorbasse….