Nyt boligområde i Vorbasse ?

Foto: René Lind Gammelmark

Godt 70 var mødt op i Vorbasse Fritidscenter til en inspirationsaften omkring lejeboliger i Vorbasse.

En arbejdsgruppe under byfornyelsen har arbejdet med bosætningen i Vorbasse. Torsdag aften præsenterede gruppen der bestod af: Claus Morten Larsen, Niels Graversen, Ole Gram, Charlotte Fyhn Milland, Eva Kristensen og Gitte Holmgård så deres tanker og visioner, krydret med Loop Architects forslag, både som billeder på projektoren, men også som en konkret model man kunne gå hen og røre ved.

Claus Morten Larsen – Foto: René Lind Gammelmark

Målgruppen for beboerne i byggeriet var på forhånd ikke defineret, men aftenen skulle blandt andet også ses som en indsamling af ønsker, ideer fra borgerne i Vorbasse, der på den måde også selv kunne være med til at præge et projekt.

Eva Kristensen der selv har boet i eget hus, flyttede efter 20 år ind i en lejebolig i almenyttigt  byggeri, imens hende og hendes mand kunne finde den helt rigtige bolig. Her 10 år efter bor de stadig til leje, og har ingen planer om at ændre dette. Hun fortalte om både fordele og ulemper ved at bo i lejebolig.

Eva Kristensen – Foto: René Lind Gammelmark

Derefter fortalte Marianne Witte der arbejder som bosætningskoordinator ved Billund ErhvervsFremme  at hun i sit job hjælper børnefamilier på plads i Billund Kommune, og en meget positiv ting er at de små landsbyer i Billund Kommune netop vækster, og det er blandt andet på grund af deres gode fritids/idrætsfaciliteter. For 2 år siden var 70% af dem hun skulle hjælpe fra udlandet, idag er bøtten vendt, og de 70% er danskere.  I Billund Kommune er der 17.800 arbejdspladser,  og der er 134 fuldtidsarbejdspladser for hver 100 indbyggere i kommune i alderen 25-64 år. Det betyder jo at der er en meget massiv indpendling til kommunen og her er det vigtigt at borgerne i byerne som f.eks. Vorbasse gør en indsats for at få mere liv i byen, og det kan de være med til ved at påvirke politikerne, så de vi støtte de almenyttige byggerier som f.eks. det projektforslag der skal udarbejdes i Vorbasse.

Marianne Witte – Foto: René Lind Gammelmark

Arkitektfirmaet LOOP Architecs gav derefter deres bud på et projektforslag baseret på en grund i det centrale Vorbasse, menlig Arne Andersens grund.  Der blev vist slides med tegninger af hvordan arkitekterne forestillede sig at et projekt med 22 boliger kunne se ud, hvor der også var plads til fællesskab.

Mette Nymann – LOOP Architects – Foto: René Lind Gammelmark

Der blev livligt debatteret, og der blev også snakket om ikke der var for lidt plads til bilerne , for mange arbejder jo ude, og har derfor to biler, og der var også et issue med at der var for langt fra parkeringspladsen til den enkelte bolig.

Ordstyreren som var Claus Morten Larsen kunne da også fortælle at det jo ikke var en færdig plan, men derimod et oplæg, og at man jo håbede på at man kunne få beboerne til at komme med idéer så man havde noget at arbejde videre med. Der blev lagt en liste frem som man så kunne skrive sig på, hvis man ønskede at deltage i arbejdet fremadrettet. De fremviste skitser vil komme til at hænge i Vorbasse Fritidscenter, så man kan få inspiration til at komme med forslag til udformning af et nyt boligområde for både familier og seniorer.

Klik på billederne nedenunder for at se dem i stor størrelse