Jobs til udsatte unge – Billund er i front

Med støtte fra Ole Kirks Fond, KG Fonden og Billund Kommune er virksomhedsnetværket ’PÅ VEJ’ stærkt fra start med budskabet om, at udsatte unge også er et potentiale for erhvervslivet i Børnenes Hovedstad. Stort kick-off arrangement med Lisbeth Zornig er planlagt til den 6. december.

Støtte fra store virksomheder sætter turbo på indsatsen
– Det er de virkelig tunge drenge, der er med til at bære det her igennem, siger Ole Marcussen, der er en stolt formand for projektet, som har været undervejs i flere år.
– Støtten giver os mulighed for at hjælpe endnu flere udsatte unge ind på arbejdsmarkedet i vores kommune. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Nu sætter vi turbo på de gode resultater, vi allerede har skabt.

Hjælp hele vejen rundt
’PÅ VEJ’ hjælper den enkelte unge i øjenhøjde. Arbejdsgiveren er ikke ”systemet,” men en rigtig chef i kød og blod, der også kender de problemstillinger, den enkelte unge har. Samtidig står organisationen og netværket i ’PÅ VEJ’ klar til at hjælpe.

– Det er vores erfaring, at en rigtig, menneskelig chef, der både kender én, og som stiller konkrete krav, er den bedste hjælp, vi kan give de unge, fortæller formanden.

Samtidig hermed støtter ’PÅ VEJ’ den enkelte unge igennem hele ugen. Erfaringsmæssigt er det nemlig sådan, at de fleste ting går galt i tidsrummet mellem 16 og 8 eller i weekenden, hvor man ikke er på arbejde.

– Her adskiller vi os også fra andre arbejdsmarkedstilbud, siger Ole Marcussen. For er man i fare for at falde tilbage i f.eks. et misbrug, så sker det selvfølgelig lettest der, hvor man ikke er på arbejde – og så møder man måske ikke dagen efter.

– Vi står klar til at hjælpe den enkelte der, hvor der er brug for det, og med det der er brug for. Samtidig forlanger vi af de unge, at de tager ansvar med alt, hvad de har i sig. Også at de fortæller deres chef ansigt til ansigt, hvad der eventuelt er gået galt.

Alle skal være med i samfundet
’PÅ VEJ’ er grundlæggende baseret på idéen om, at alle skal være med i samfundet. Samtidig er der en solid portion jysk snusfornuft i projektet. For tiden skriger på arbejdskraft – særligt i Billunds efterhånden store turist- og serviceindustri.

– Det gør en kæmpe forskel for den enkelte unge at komme i arbejde, at deltage og bidrage, siger Ole Marcussen. Men for vores samfund og kommunekasse er det selvfølgelig også én af mest effektive investeringer, man overhovedet kan lave.
Samtidig med de økonomiske argumenter har det vist sig, at de deltagende virksomheder også indadtil bliver mere rummelige.

– Når først man er lykkes med at rumme en ung med rigtigt alvorlige problemer, er det vores klare erfaring, at virksomheden bliver mere rummelig hele vejen rundt. Det skaber trivsel, som ofte kan ses direkte på virksomhedsresultatet, slutter formanden på ’PÅ VEJ.’
Stærke kræfter bag: Huset Zornig og CABI

Den 6. december kan man til et stort anlagt kick-off-arrangement bl.a. opleve Lisbeth Zornig fortælle om sin vej ”fra vred til voksen.”
Foruden fonde og virkomheder har ’PÅ VEJ’ fra starten allieret sig med det aarhus-baserede non-profit-virksomhed ’CABI – bedre arbejde til flere,’ der er bredt anerkendt for sit arbejde med bladt andet udsatte unge og arbejdsmarkedet. Eksperterne fra CABI skal løbende rådgive samt opsamle og dokumentere projektets erfaringer skriver formand Ole Marcussen i en presemeddelelse.

 

OM ’PÅ VEJ’
’PÅ VEJ’ er et netværk af virksomheder i Billund Kommune, der både rummer virksomheder, som aktuelt har en eller flere udsatte unge i arbejde, samt virksomheder, som støtter op om idéen og projektet.

’PÅ VEJ’ adskiller sig fra andre projekter ved, at indsatsen altid er ”håndholdt” i forhold til den enkelte unges aktuelle behov. Samtidig går hjælpen til de udsatte unge hele vejen rundt om emner som fritidsliv, sundhed, bolig m.v. På den måde fastholdes de unge mennesker bedre i en positiv udvikling.

’PÅ VEJ’ bygger på værdien af den personlige relation mellem arbejsgiveren og den enkelte unge.
Se mere på www.paa-vej.dk eller find ’PÅ VEJ’ på Facebook.