Sportsfiskere hjælper ørreder i åerne

Foto: Grindsted Sportsfiskerforening

De sidste par weekender har sportsfiskere fra Grindsted Sportsfiskerforening stillet fiskestængerne i skabet og i stedet hjulpet ørrederne i Grindsted Å og Billund Bæk.  

Lørdag den 10. november hjalp Grindsted Sportsfiskerforening 15 ørreder forbi en spærring af Grindsted Å ved Utoft Dambrug øst for Grindsted. Sportsfiskerne sejlede i en båd ned af åen og fangede fiskene ved hjælp af elektrofiskeri. Ved elektrofiskeri sætter man kortvarigt strøm til vandet i åen, for at bedøve fiskene i vandløbet og dermed optage og flytte dem til deres foretrukne gydepladser længere oppe i vandløbet i bl.a. Billund Bæk. 

Foto: Grindsted Sportsfiskerforening

Foto: Grindsted Sportsfiskerforening

Foto: Grindsted Sportsfiskerforening

Foto: Grindsted Sportsfiskerforening

Lørdag den 17. november trak sportsfiskerne endnu engang i arbejdstøjet, men denne gang var det med mål for at udlægge kampesten på størrelse med fodbolde i Billund Bæk ved Skulpturstien i centrum af Billund. Især ørreder har brug for steder at gemme sig i vandløb, og stenene vil bl.a. fungere som skjulesteder for ørrederne.

Foto: Grindsted Sportsfiskerforening

Foto: Grindsted Sportsfiskerforening

Foto: Grindsted Sportsfiskerforening

Sportsfiskerne håber, at deres arbejdsindsatser bærer frugt, og at der kommer flere ørreder i Varde Å-systemet, således at man får en bæredygtig ørredbestand, der kan komme de kommende generationer af sportsfiskere og naturinteresserede til gode. 

KLIK HER FOR AT SE VIDEO FRA FISKERIET

Stemmeværk ved Dambrug spærrer åen
Årsagen ørredernes skrantende bestand og til sportsfiskernes hjælpeaktioner skal bl.a. findes ved stemmeværket ved Utoft Dambrug, der spærrer for fiskenes naturlige vandring i vandløbet. Særligt ørreder gyder på lavt vand, og deres foretrukne gydepladser ligger på den anden side af spærringen. Ørrederne ville derfor uden sportsfiskernes hjælp ikke kunne komme forbi spærringen gyde i bækkene omkring Billund og føre deres gener videre.

Sportsfiskerne håber, at der i 2019 bliver gjort alvor af de planer, som Billund Kommune i årevis har arbejdet på – nemlig at fjerne opstemningen ved Utoft Dambrug. Med en fjernelse af opstemningen vil fiskene kunne vandre fra Vesterhavet og helt til Billund, hvor ørredenes foretrukne gydepladser findes.

Sportsfiskere trækker i arbejdstøjet igen
Den 8. december skal sportsfiskerne endnu engang ud med elektroderne, men denne gang er det formålet at opfiske havørreder med henblik på at skaffe rogn og sæd fra havørreder, således man kan opdrætte fisk, som så sættes ud til foråret i Grindsted Å og de små bække i området.

Er man interesseret i at deltage i elektrofiskeriet den 8. december, skal man være hjertelig velkommen til at komme og se, hvad der gemmer sig under overfladen. Hold øje med Grindsted Sportsfiskerforenings Facebook-side (https://www.facebook.com/grindstedsportsfiskerforening) for at se, hvornår og hvor elektrofiskeriet i Grindsted Å begynder.

FAKTABOKS: ELEKTROFISKERI
Ved elektrofiskeri bliver fiskene kortvarigt bedøvet af et elektronisk felt, som sportsfiskerne skaber i vandet ved hjælp af nogle elektroder som er forbundet til en strømproducerende generator.