Over 150 deltog i informationsmødet om en ny købmandsbutik i Stenderup-Krogager

Foto: René Lind Gammelmark

Parkeringspladsen udenfor Teglgårdshallen i Stenderup-Krogager var fyldt op af biler, og mange havde også taget turen til hallen på cykler eller til fods.

Indenfor i mødelokalet i Teglgårdshallen var der proppet godt op, for over 150 deltog i aftenens informationsmøde om en ny købmandsbutik, hvilket Majbritt og Brian Duedal var meget glade for.

Købmandsparret Majbritt og Brian Duedal havde inviteret byens borgere til et informationsmøde om en flytning af den eksisterende købmandsbutik der efterhånden har pladsproblemer.  De sidste par år har parret gået og tumlet med planer om at flytte butikken så der kunne bliver mere butiksplads og lagerplads. Et af de scenarier der havde været tænkt var at flytte butikken ud til Tingvejen i helt nye lokaler. Men efterhånden som tiden er gået, mente parret ikke det var den helt rigtige løsning, for det ville betyde at man ville flytte butikken væk fra selve byen, og et andet problem var at der i det udspil som Dagligvaregrossisten Dagrofa var kommet med nok ville være pladsproblemer allerede inden butikken blev åbnet.

Majbritt og Brian Duedal – Foto: René Lind Gammelmark

Derfor meldte købmandsparret ud at hvis det var en butik ved Tingvejen borgerne ønskede, så blev det uden dem, for de synes simpelthen at beliggenheden var forkert.  I den plan Dagrofa havde vist frem for købmandsparret ville der blive ca. 450 m2 butiksareal istedet for de nuværende 250, og ud over dette ville lager og administrationen få 150 m2, hvilket i parrets øjne ville blive for småt.

Vi er nødt til at gøre noget de andre ikke gør
Det gamle mejeri vil kunne give en butik på omkring 530m2 og 130 m2 lager, 65 m2 pakkeudlevering, samt 160m2 ekstra lager / plads til sjov som han sagde.
Der ville også blive mulighed for at lave et café område, samt bedre plads til et decideret personalerum.
Planen går ud på at selve det gamle mejeri ikke skal indgå i købmandsbutikken, men kan bruges til andre formål, men den store hal der blev bygget for omkring 25 år siden der ligger til højre for selve mejeriet er der hvor der skal være købmandsbutik i.  I selve den gamle mejeribygning kunne man tænke sig at der på sigt kunne laves plads til nye lejere.   I den gamle butik er der udlejet lokaler på førstesalen til SKIF e-sport, og de vil flytte med hen i de nye lokaler, for der kunne lejligheden der idag bruges til beboelse bruges til forskellige lejemål.

Foto: René Lind Gammelmark

Udfordringer
Vi skal selv løfte opgaven – uden Dagrofa hvis vi vælger mejeriløsningen
Der vil komme vedligeholdelsesudgifter, idet det ikke er nybygget men ældre byggeri.
Benzintanken vil nok blive en udfordring at få flyttet med, for det er rigtig dyrt at anlægge et tankanlæg, og kontrakten med den nuværende leverandør løber omkring 5 år mere, og det er muligt at man kan få lov at lade tankanlægget ligge ved den gamle butik indtil da.

Økonomi
Det vil anslået koste omkring en halv million at anlægge en ny parkeringsplads
Renovering af gulve vil anlsået koste 150.000 kr.
Lys og EL-arbejde vil anslået koste 150.000 kr.
Indgangspartiet vil anslået koste 100.000 kr.
Diverse er der afsat ca. 100.000 kr. til
Ialt omkring 1 million kroner, og dertil kommer at der skal nyt inventar til, og noget af det vil muligvis kunne leases.

Stenderup-Krogager Invest ApS
Idag ejes bygninger mv. af ejendomsselskabet.

Der blev foreslået forskellige løsninger fra købmandsparrets side:

– sælge til købmanden

  • betaling her og nu
  • betaling over 10 år
  • afdragsfrit lån

– beholde ejendomsselskabet på byens hænder

Brian Duedal spurgte de fremmødte – hvad siger i ?
En af tilhørerne sagde: der er ingen forskel for mig om det er købmanden der ejer det eller om det er ejendomsselskabet der ejer det.  Jeg vil handle lokalt under alle omstændigheder, så derfor synes jeg det skal være den løsning der er bedst for købmanden der skal vælges.

Med hensyn til det gamle mejeri, og hvad det skal bruges til var der debat om forskellige ting, såsom at man kunne bruge bygningen til kulturelle formål, fællesspisning, møder med videre.

Der er mulighed for at søge fondsmidler, blandt andet LAG hvis projektet bliver en realitet.

TC Brød er meget interesseret i at købe den gamle butik, for på den måde at få mulighed for at udvidde fabrikken. Og man tænker at det man kan få for den gamle butik vil kunne dække anskaffelsesprisen for mejeribygningen, , hvorfor der skal findes omkring en god million kroner til at betale for ombygning mv.

Idag er der omkring 1.3 millioner kroner i anparter, og næste skridt er at man tager kontakt til alle anpartshavere og byens borgere, som ved hjælp af et spørgeskema skal melde tilbage så man ved hvordan folks holdning er.

Brian Duedal håber på at kunne være igang i de nye lokaler omkring 1. juni.

Astrup
Man har kigget lidt til byen Astrup der ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune, her er byens mejeri blevet bygget om til købmandsbutik.