Kaffestuen var fyldt op til Nørkleaften på Museumscenter Karensminde

Foto: René Lind Gammelmark

Det er en tradition at der i Januar måned bliver afholdt en nørkleaften på Museumscenter Karensminde. Billund Kommunes Museer åbner på den måde for et nyt år. Derfor var Anne Grethe Sværke der er leder af Janus – Vestjyllands Kunstmuseum en tur på Karensminde den 7. januar.  

Kaffestuen var fyldt godt op af mennesker der havde taget turen ud for at høre historien “Fra Karensminde til Janus”.

Inden Anne Grethe skulle fortælle, blev Telligtrekongerlyset tændt, og derefter blev der sunget en julesang.

Det var ellers ikke på forhånd bestemt hvad hun skulle uddanne sig til, begge hendes forældre var lærere, og alligevel var karrierrevalgene ikke tilfældige. Hendes to gode veninder Marie og Johanne som hun kendte fra barndomsårene tog på gymnasiet sammen med hende, og i 2. g. stoppede Johanne, fordi hun havde fået lyst til at prøve noget andet. Hun startede derfor på et højskoleophold i Juelsminde på “Den Rejsende Højskole” der var et af skolerne under Tvind. Det var på den tid ikke fy-ord at sige Tvind, og der var mange der stod på venteliste for at komme på den rejsende  højskole, og på den måde komme ud  og se verden.  Marie og Anne Grethe færdiggjorde deres studentereksamen, hvorefter de også tog med Den Rejsende Højskole.  

I November 2007 startede Anne Grethe som museumsinspektør ved Grindsted-Vorbasse Museer, som helt nyudlært historiker. Hun har også læst kunsthistorie inden hun fik en ph.d. i historie.  

Aftenen gik med at fortælle om hendes karrierreforløb, sin personlige livshistorie, og sammen med publikum funderede de sammen om hvilke omstændigheder der former livet som menneske.

Klik her for at se video fra Nørkleaftenen

 

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Anne Grethe Sværke – Foto: René Lind Gammelmark