Rekord opbakning til Billund Builds

Børn, pædagoger og lærere i Billund er vilde med at slippe tøjlerne og sætte kreativiteten fri. Opbakningen til at deltage i Billund Builds er større end den har været de to foregående år. I næste uge er 4.000 børn og voksne fra kommunens skoler og dagtilbud en del af Billund Builds.

Billund Builds handler om at lade nysgerrighed være styrende, så børnene lærer igennem leg, kreativitet, eksperimenter og problemløsning. Og at Billund Builds tager børnenes perspektiver seriøst ses bl.a. ved, at det er børnene selv, der har fundet på årets tema: development (udvikling):

24 skole- og børnehavebørn fandt i fælleskab frem til, at årets tema skal handle om udvikling. Det bliver selvfølgelig spændende at se, hvordan børnene mere præcis vil arbejde med temaet. Men vi er holdt op med at gætte på det. For vi har erfaret os, at børnenes kreativitet under Billund Builds er så sprudlende, at det er umuligt at forudsige, hvad de kommer frem til”, siger Majbritt Christensen der er Program Manager for Billund Builds.

Projektugen er ikke kun til gavn for børnene. De voksne får også en masse ud af Billund Builds, som er en god inspirationskilde til, hvordan man kan bruge læring gennem leg i hverdagen. Som skoleleder Annette Lundgaard fra Grindsted Privatskole udtrykker det: ”Vi har været med i flere år og oplever, at projektet inspirerer og giver os anledninger til gode pædagogiske drøftelser om læring. De voksne ser børnene på nye måder og eleverne kan vise nye sider af sig selv”.

Den store opbakning er Majbritt Christensen glad for, ikke mindst fordi at en målsætning er at få tankegange fra Billund Builds foldet ud, så det bliver en integreret del af byens arbejde med børnene: ”Vi har en ambition om, at det skal gå fra at være en projektuge engang om året til at være dagligdag hele året rundt”, udtaler Program Manager.

I Billund Builds er man derfor også godt tilfreds med, at de fagprofessionelle bakker solidt op om projektet, hvilket udover den rekordhøje deltagelse i uge 5 også ses ved, at der allerede er mange børn, der er gået i gang med at tage årets tema ”udvikling” under kreativ behandling. 

 

Fakta om Billund Builds:
Billund Builds er navnet på en pædagogisk og didaktisk tilgang, hvor Billund Kommune samler dagtilbud og skoler under et fælles overordnet tema.

Billund Builds kulminerer i uge 5 som et fælles læringsprojekt, der samler Billund Kommunes dagtilbud og skoler under et overordnet tema. Billund Builds lægger op til, at både børn og voksne arbejder i legende, kreative, eksperimenterende og skabende processer med henblik på at udvikle fremtidens kompetencer.

Læs mere om Billund Builds Development på hjemmesiden:

https://billundbuildsdevelopment.boerneneshovedstad.dk/

 

Fakta om CoC Playful Minds og Capital of Children

CoC Playful Minds
Det man ikke kan tænke sig til, må man lege sig til.

Vi tror på en legende tilgang til livet.

Vi tror på, at lysten til at opdage er brændstof for kreativitet. Vi tror på, at sjovt er sundere end surt. Og vi tror på, at voksne kan lære mindst lige så meget af børn, som børn kan lære af voksne. Især når det handler om at tænke nyt.

Vi tror faktisk så meget på en legende tilgang til livet, at vi har bygget en hel udviklingsorganisation på det grundlag. CoC Playful Minds.

CoC står for Capital of Children, som er visionen om at gøre Billund til Børnenes Hovedstad – ikke blot i Danmark, men i verden.

CoC Playful Minds er den organisation, der udvikler de programmer, der kan få det til at ske. Vi arbejder med tre programmer: Playful Innovation, Playful Skills og Playful Spaces.

Nøgleordet i dem alle tre er samskabelse. At skabe produkter til børn sammen med børn. At skabe nye læringsforløb sammen med børn. At skabe en by i børnehøjde sammen med børn. Og samskabelse kræver mere af de voksne end af børnene. Det kræver mod at tro på, at børn er vigtige, værdige og skabende verdensborgere.

Men hvis fremtiden ikke skulle formes af dem, som skal leve i den, hvem så?

CoC Playful Minds vil sammen med Billunds børn og eksperter fra hele kloden udforske, hvad en legende tilgang til livet kan betyde. Ikke blot i Billunds virksomheder, uddannelsessystem og byplanlægning. Men i verden.

 

CoC Playful Minds’ programmer:

CoC Playful Minds arbejder med tre programmer baseret på samskabelse: Playful Skills, Playful Spaces og Playful Innovation

Playful Skills handler om leg, kreativitet og læring. Og hvad deraf følger. Vi inviterer Billunds børn og voksne til at udvikle nye læringsformer indenfor – men lige så meget udenfor – det formelle undervisningsmiljø.

Playful Spaces er en humanistisk og demokratisk udvikling af byrum. En gentænkning af Billund til en fysisk by i børnehøjde. Sammen med børnene skaber vi en by, der inspirerer til at lege og opdage. Både sig selv og resten af verden.

Playful Innovation henvender sig især til virksomheder, der tager børn alvorligt. Playful Innovation er reel samskabelse med børn i udvikling af nye produkter og services. Og sammen med vores venner og naboer, ved vi allerede en hel del om emnet skriver CoC Playful Minds i en pressemeddelelse.