Mere frihed og faglighed til folkeskolen

PR-Foto

Anni Matthiesen: Mere frihed og faglighed til folkeskolen.

Regeringen har netop indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolereformen. Med aftalen følger blandt andet flere fagtimer, styrket understøttende undervisning, mere lokal frihed til folkeskolerne, færre vikartimer og en styrket læseindsats. Det skal alt sammen være med til at skabe bedre rammer for undervisningen og sikre en mere varieret skoledag.

Den understøttende undervisning skal styrkes, så den hænger bedre sammen med resten af skoledagen, og de gode erfaringer skal udbredes til alle skoler. Der bliver af den grund afsat 128 millioner kroner i 2019, 283 millioner kroner i 2020 og 249 millioner kroner fra 2021 og frem til den understøttende undervisning, som skolerne blandt andet kan anvende til lærere og pædagoger.

Aftalepartierne er enige om at afkorte skoleugen. Mere konkret betyder det, at skoleugen bliver 2 ¼ klokketimer kortere for de yngste elever. For de øvrige klassetrin bliver der i højere grad mulighed for at konvertere op til to timer understøttende undervisning til eksempelvis to-lærerordninger i undervisningen. Dermed bliver der øget frihed til lokalt at planlægge undervisningen.

”De kortere skoledage til de yngste elever, friere rammer for skolerne og sikring af en øget faglighed og kvalitet i den understøttende undervisning, er nogle af de elementer i aftalen, som vi i Venstre har kæmpet hårdt for. Med denne justering har vi sikret klarere rammer og øget frihed for skolerne”, siger Anni Matthiesen, Venstres undervisningsordfører.

”Vi har lyttet til erfaringer og ønsker fra elever, personale, forældre og fageksperter. Og det er denne aftale også et udtryk for. Der har været elementer i folkeskolereformen, som ikke har virket efter hensigten, og jeg glæder mig derfor over, at vi nu får taget hånd om det”, afslutter Anni Matthiesen i en pressemeddelelse.