Byrådsmedlem får orlov på grund af helbredsmæssige årsager

Foto: Billund Kommune

Byrådet i Billund skal på deres møde tirsdag den 5. februar behandle en anmodning fra Byrådsmedlem Henning Sejer Madsen (DF), der har søgt Borgmester Ib Kristensen om sygeorlov fra arbejdet i Billund Byråd.

Henning Sejer Madsen har meddelt Borgmesteren, at han i en længere periode, ikke kan deltage i byrådsarbejdet af helbredsmæssige årsager.

I DF er Mikkel Jakobsen første suppleant, og Byrådet skal tirsdag den 5. februar godkende, at han indtræder som stedfortræder for Henning Sejer Madsen, og overtager dennes poster.

Henning Sejer Madsen, der er lokalformand for DF, blev valgt ind i byrådet ved valget i 2017 og er næstformand i Børneudvalget, medlem af voksenudvalget og han har derudover følgende hverv.

  • Medlem af Center for Kommunikation og hjælpemidler.
  • Det Kommunale Handicapråd
  • Valgbestyrelsen vedrørende Folketingsvalg og folkeafstemninger.

Stedfortræder Mikkel Jakobsen bor i Billund med kone og to børn på 9 og 6 år.

Han arbejder på Agrometer i Grindsted som montør på værkstedet, og er i beredskabet i Billund som holdleder på Billund Brandstation skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.