FriSam flytter til Nymarksvej

Foto: René Lind Gammelmark

FriSam der i øjeblikket har til huse i det gamle El & Varmeværk på Banegårdsvej 45 i Grindsted flytter til nye lokaler på Nymarksvej 10.

Mangler Plads
Anne Eriksen fra Frisam fortæller til Netavisen Grindsted at man siden efteråret har talt om en eventuel flytning, idet FriSam mangler plads. Planen er at man går igang med flytningen stille og roligt, og hun regner med at man er på plads i slutningen af marts måned.

Når der er møder, er der ikke plads til mere end 12-15 personer hvilket er for lidt.  På Nymarksvej får FriSam også adgang til kantine og meget mere plads.

Frisam har idag en netværkscafe, og lægger desuden hus til Lydavisen der siden 2001 er blevet produceret af frivillige.

Der er i øjeblikket omkring 50 synshandicappede der modtager Lydavisen hver uge.  Det er 20 frivillige der deles om opgaven om at lave Lydavisen, der tager 16-18 timer i gennemsnit at lave pr .uge.  Der kommer stof fra Ugeavisen Grindsted, Billund Ugeavis, Lyngposten, Vejle Amts Folkeblad og Jydske Vestkysten i Lydavisen.  De kunne godt bruge et par frivillige hjælpere mere, så skulle du have lys til dette er du velkommen til at kontakte FriSam.

FriSam har i øjeblikket over 40 medlemsforeninger.

FriSam arbejder på at være et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde, og har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.

Anne Eriksen fortæller samtidig at FriSam håber på at få ansat en Centerleder i løbet af efteråret.

Nyt navn
Ud over flytningen til Nymarksvej, ønsker man også at ændre navn fra FriSam til Frivilligcenter Billund, men det skal der tages stilling til den 28. februar, hvor medlemmerne bliver samlet til et delegeret møde.

Fakta om FriSam
FriSam er en paraplyorganisation for de frivillige sociale foreninger i Billund Kommune.
FriSam arbejder på at skabe bedre netværk og samarbejde på tværs af forskellige foreninger, samt øge kendskabet og intressen for det frivillige arbejde.
FriSam tilbyder forskellige former for service til medlemsforeningerne og er politisk og religiøst neutrale.
FriSam er en non-profit organisation, der vil virke for kvalitet, mangfoldighed og sammenhængskraft.