Folketinget har vedtaget nye krav for brandsikkerhed i plejeboliger

Foto: René Lind Gammelmark

Torsdag vedtog Folketinget at udvide det lovpligtige brandsyn i plejeboliger, og at dispensationer fra bygningsreglementets brandkrav skal tidsbegrænses. Det sker på baggrund af den tragiske dødsbrand på Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro i august sidste år.

 Der skal stilles højere krav til brandsikkerheden i plejeboliger. Det har Folketinget netop vedtaget efter en hastedebat i folketingssalen onsdag, som Dansk Folkeparti tog initiativ til.

Vedtagelsen betyder, at dispensationer fra bygningsreglementets brandkrav skal tidsbegrænses, så en eventuel årsag til en dispensation revurderes efter en given periode. Derudover skal det lovpligtige brandsyn i plejeboliger udvides, så beredskabet ikke kun har mulighed for at påtale driftsforhold omkring fejlagtig brug af bygningen, men også uhensigtsmæssigheder og eventuelle ulovligheder i bygningens konstruktion og overholdelse af brandsikkerhedsreglerne i bygningsreglementet.

Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti stemte for. Hos Danske Beredskaber glæder man sig over Folketingets nye tiltag.

”Vi synes, det er godt for brandsikkerheden, at flere parter får mulighed for at agere, hvis man får øje på noget ved bygningen, der ikke er, som det burde være. Samtidig er vi naturligvis ydmyge omkring at få en så vigtig opgave, men jeg er sikker på, at ansvaret gives til os, fordi man godt ved, vi har dygtige og erfarne medarbejdere, der med deres viden og engagement kan være med til at højne brandsikkerheden på plejehjem i Danmark,” siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef hos Danske Beredskaber.

Men selv om det netop vedtagne forslag er et stort skridt i den rigtige retning, kan sekretariatschefen i Danske Beredskaber dog også godt få øje på begrænsninger:

”Det er rigtig fornuftigt at få flere parter involveret i at skabe tryghed, særligt fordi vi i beredskabet har en vis ekspertise omkring brandsikkerhed. Men hvis jeg skal lede efter huller i osten, så kunne man spørge, hvorfor reglerne kun skal gælde plejehjem,” siger Bjarne Nigaard.

Han mener, det er helt oplagt også at lade daginstitutioner, sygehuse og skoler være omfattet af de samme regler.

”Det er alle steder, hvor en stor del af de personer, som opholder sig på stedet, ikke af egen kraft kan redde sig fra brand, præcis ligesom på et plejehjem. Derfor bør man også her være særligt opmærksom på, at brandsikkerheden er i orden,” siger han.

En anden ting, der heller ikke indgår i det vedtagne forslag, er, om kravene til brandsikkerhed bør følge med tiden. Som reglerne er i dag, kan en bygning, der er opført i 1970’erne stadig være lovlig, selv om den kun har brandsikkerhed, som var tidssvarende i 1970’erne.

”Det vil sige, at brandsikkerheden i rigtig mange bygninger er forældet, fordi der eksempelvis ikke blev stillet krav om automatisk brandalarm og sprinklere på opførelsestidspunktet. Her synes vi godt, man kan forlange, at i bygninger med folk, der ikke kan passe på sig selv, skal vi andre passe på dem med tidssvarende brandsikring og altså løbende opgradere brandsikkerheden til nutidens standard.” skriver Danske Beredskaber i en pressemeddelelse.

Fakta
Forslag V75 til vedtagelse:

”Folketinget tager brandsikkerhedsproblemerne i plejeboliger meget alvorligt, og regeringen forpligtes til at iværksætte tiltag til styrkelse af sikringen mod brand. Dispensationer fra bygningsreglementets brandkrav skal tidsbegrænses, og det lovpligtige brandsyn i plejeboliger udvides. Med iværksættelsen af certificeringsordningen sikres det, at teknisk byggesagsbehandling vedrørende brandforhold fremover varetages af godkendte virksomheder.”

Forslaget blev vedtaget. For stemte 66 (DF, V, LA, ALT, RV og KF), imod stemte 41 (S, EL og SF), hverken for eller imod stemte 0.