Brians Renovation tømmer alle affaldsspandene i Billund Kommune

Foto: René Lind Gammelmark

Fredag den 1. marts overgik tømningen af genbrugscontaineren hos husstandende i Billund Kommune til Brians Renovation. I forvejen er det dem der tømmer de andre affaldsbeholdere der står hos husstandene med grønt og sort låg.
Det har hidtil været firmaet M. Larsen der har haft kontrakten de sidste  fem et halvt år, men Brians Renovation vandt udbuddet da det skulle fornyes.

 

To nye skraldebiler til at løse opgaven
Brian Petersen fortæller til Netavisen Grindsted at han har købt to helt nye skraldebiler til at klare opgaven med, og de koster hver 1.7 millioner kroner.
Bilerne blev hentet hos Volvo i Grindsted torsdag, hvor chaufførerne fik instruktioner i brug af de nye biler. De to biler, der henholdsvis skal køre på landrute og byrute, kommer til at betjene kommunens omkring 10.000 husstande hvor genbrugsbeholderen bliver tømt en gang om måneden.

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Den grønne genbrugscontainer er delt op i to rum, og derfor er det også en special opbygget skraldekasse der er monteret på de nye lastbiler.

Hidtil har det været muligt at få tømt hver anden uge, mod ekstra betaling, men det er ikke muligt mere.  Men til gengeld kan de borgere der ikke kan nøjes med at få den tømt en gang om måneden nu få andre muligheder. Istedet kan folk få en større container eller en ekstra container.

25 år siden Brians Renovation vandt udbuddet første gang
Den 1. april er det 25 år siden Brians Renovation vandt udbuddet om at tømme borgernes skraldespande i det daværende Grindsted Kommune første gang, så det er ikke et ukendt firma der nu overtager tømningen af genbrugsbeholderne.

Godt i gang
Netavisen Grindsted mødte en af lastbilerne udenfor Vesterhede fredag formiddag og de to chauffører på bilen var godt igang.

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark