GrindstedArkivet havde generalforsamling og bagefter var der fortællinger

Privatfoto

Den 4. marts havde GrindstedArkivet generalforsamling i 10. Klasse-Centret i Grindsted.

Efter generalforsamlingen fortalte fire af arkivets medarbejdere om den musikalske arv, som koncertsanger Anker Olesen, organist Johansen med kirkens drengekor, musiker og sangskriver Ejvind Skov og journalist og sangskriver Georg Leth har efterladt sig. De fremmødte lyttede også til grammofonplader og sang selv med på gamle Grindsted-sange. Undervejs bidrog folk i salen til erindringer om disse Grindsted-borgere. Fortællingerne blev understøttet af billedserier vist på skærm.

Generalforsamlingen nyvalgte Grethe Thrane til bestyrelsen, da Jeremy Watts efter 2 perioder udtrådte. Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Janne Pedersen og Kirsten Revsbeck. Til posterne som revisorer og revisorsuppleant var der genvalg til Linda Nielsen, Jens Hansen og Jette Poulsen.

Bestyrelsen består herefter af Carsten Sander Christensen, Christen Storgaard, Finn Hauge Hansen, Grethe Thrane og Mathias Stensgaard.

Det godkendte regnskab for året 2018 viste et lille underskud på ca. 1100 kr.

Ole Søby fortæller om tiden i Kirkens drengekor hvor han selv var med i – Privatfoto