Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at Grenevej får cykelsti og bliver snoet

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

På Teknik og Miljøudvalgets møde tirsdag aften besluttede kommunalpolitikerne i udvalget  at imødekomme et ønske fra beboerne på Grenevej.

Fra Koldingvej forbi Engdraget og til Kærhusvej udvides det eksisterende vejforløb i nordsiden
Fra Kærhusvej og hen til ca. 600 meter før Hejnsvigvej udvides det eksisterende vejforløb i sydsiden.
Fra ca. 600 meter før Hejnsvigvej til Hejnsvigvej udvides på nordsiden af eksisterende vej ( dette er en ændring i forhold til det oprindeligt vedtagne projekt og er omkostningsneutral)
Der etableres en dobbeltrettet cykelsti fra Koldingvej til Engdraget med en bredde på 2.5 meter
Efter sideudvidelsen får vejen en samlet kørebanebredde på 7.5 meter.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede derfor at sende forslaget videre til Økonomiudvalget og Byrådet, der så senere skal behandle sagen.