Stort fremmøde til informationsmøde om Grindsted Forureningerne

Foto: René Lind Gammelmark

Tirsdag aften var der stort fremmøde i MAGION til et informationsmøde om Grindsted Forureningerne arrangeret af Billund Kommune og Region Syddanmark.

Mads Skau (V) der er medlem af Miljøudvalget under Region Syddanmark bød de mange fremmødte velkommen hvorefter Jørgen Belskou, direktør for Regional Udvikling i Region Syddanmark styrede aftenens program som ordstyrer.

Ida Holm Olesen, afdelingschef for Vand og Jord i Region Syddanmark fortalte om opgaverne med jordforureningen og hvad man fra Regionen havde sat i gang af forskellige undersøgelser og risikovurderinger.

Karl Grundahl, miljøchef hos Billund Kommune fortalte blandt andet om det nye administrationskort som Kommunen har fået lavet til brug for tilladelser til haveboringer i Grindsted. Han fortalte også om de resultater der var kommet på undersøgelser på kloakforurening mv. i området ved den gamle rensningsanlæg.

Herefter var der tid til spørgsmål fra salen, og spørgelysten var stor.
En af tilhørerne spurgte om man også undersøgte om der var andre virksomheder end Grindstedværket der havde forurenet, for virksomheder som den gamle kædefabrik der havde farveri kunne jo godt have lavet forurening.  Og det blev der svaret ja til, at man var meget opmærksom på den problematik.

Susanne Mathiesen havde ikke et spørgsmål, men påpegede vigtigheden i at de folkevalgte i Folketinget uanset partifarve fik lavet et beslutningsgrundlag, så man kan få afsat penge til en kokmplet oprydning.

Efter spørgerunden var det tid til at de fremmødte kunne gå rundt til de forskellige caféborde og få svar på spørgsmål.

Klik på  billederne under artiklen for at se dem i stor størrelse.