Mindehøjtidelighed for 10 års dagen for folkedrabet i Sri Lanka

Foto: René Lind Gammelmark

Fredag den 17. maj fra kl. 16 til 17 afholdes der en Mindehøjtidelighed i Grindsted kirke arrangeret af Det Tamilske Samordnings Udvalg i Grindsted og Omegn

10 års dagen for folkedrabet på tamilere i Sri Lanka den 18. maj 2019 bliver mindet verden over. På denne dag, samler danske-tamilere sig i lokale kirker. I maj 2009 blev Eelam’s tamilske frihedsbevægelse nedkæmpet med en massiv srilankansk militær offensiv, hvor der ifølge Sri Lankas statistik blev dræbt eller forsvundet 146.649 civile tamilere på få måneder.

Dokumentarfilmen ”No Fire Zone – The Killing Fields of Sri Lanka”, baseret på mobiloptagelser, har siden fremvist grusomme billeder og videooptagelser der illustrerer forholdene og forløbet de sidste dage op til den blodige afslutning af krigen på Sri Lanka den 18. maj 2009.

I år er det 10 år siden (maj 2009) vi alle stod handels-lammet og så på et ubeskriveligt grusomt folkedrab på tamilerne på Sri Lanka. Hverdagen og magtløsheden for herboende tamilere påvirkede os alle. Det var enormt hårdt at se og høre daglige nyheder om flere tusinde blev dræbt en dag efter én, og samtidig ikke var i stand til at gøre noget for at stoppe katastrofen.

Vi vil derfor gerne samle os og i fællesskab afholde mindehøjtidelighed i Grindsted kirke, hvor alle er hjertelig velkommen til at tage en del af denne betydningsfuld dag sammen med os. På den måde samler vi alle vores tanker og følelser og beder for, at alle ofrenes sjæl i massakren må finde fred. Vi vil gerne tænde lys og lægge blomster og derved sende vores dybeste tanker til ofrene og ære dem. Derefter tager vi til demonstration i København, angående den forfærdelige begivenhed der fandt sted på Sri Lanka i 2009. Vi har gjort det her hvert år og det gør vi igen for at pointere, at vi ikke vil acceptere det der skete og vi vil hjælpe med at kæmpe for retfærdighed på vegne af de forladte sjæle, på rørte familier og menneskene på Sri Lanka. Det er ikke kun nogle dele af Danmark, men enhver by fra hele Danmark som samles et sted, i København og det bliver også prioriteret og afholdt i andre dele af verden

 

Baggrund – Træk Sri Lanka til den internationale krigsforbryderesdomstol i Haag  
FN og det internationale samfund har fået utallige beviser for grove menneskerettighedskrænkelser, krænkelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Tamilerne har gennem de sidste 10 år demokratisk vis kæmpet for at finde deres savnede. FN har på baggrund af tydelige beviser, vedtaget resolution mod Sri Lanka, der anklager landet for krigsforbrydelse og forbrydelse mod menneskeheden.

Danske-tamilere anmoder om at indbringe Sri Lanka til den internationale domstol i Haag for begået krigsforbrydelse og forbrydelse mod menneskeheden.

Påsketragedie i Sri Lanka – Bed for ofrene                                                                              
De grusomme terrorangreb påskesøndag d. 21. april, rettet mod kirker og hoteller gik endnu engang ud over uskyldige civile og turister. Omfanget af angrebene kunne være reduceret eller helt undgået, hvis Sri Lanka havde handlet ansvarligt for at beskytte landets borgere og turister, da myndighederne flere gange var blevet advaret af internationale statskilder. Det er rystende at både de singalesiske ledere og diverse ambassader i Colombo, som har haft troværdige oplysninger om attentats planer ikke har offentliggjort det til befolkningen. 

Angrebene viser desværre endnu engang, at regeringens fokus på sikkerhed, tryghed og beskyttelse af borgerne ikke har høj prioritet i det korrupte statsapparat. Angrebene forstærker derfor mistanken om et sandt politisk drama. Tamilerne i Danmark fordømmer angrebene og sørger sammen med alle de mange familier, der har mistet deres kære. 

 

Historisk baggrund – Sri Lanka
Øen, der i dag kaldes Sri Lanka, bestod før britisk kolonitid af 2 folkefærd, tamilerne og singaleserne, med hver deres sprog, historie, territorier og konger. Tamilerne talte tamilsk og boede i de nordlige og østlige dele af øen og singaleserne talte singalesisk og boede i de øvrige dele af øen. Tamilerne har forskellige trosretninger (shaivisme – hinduisme, katolicisme og islam), mens singaleserne primært er buddhister. 

Øen Ceylon fik selvstændighed fra briterne i 1948. Under den britiske kolonitid blev tamiler og singalesere og deres territorier tvunget sammen til én styreenhed, som blev bevaret i den nye stat, Sri Lanka. Sammenlægningen betød at tamilerne med majoritet i deres historiske territorier blev gjort til mindretal i det samlede Sri Lanka. 

Sri Lanka kaldes et ferieparadis af turister, men landet har aldrig været et paradis for alle landets borgere, herunder tamilerne. Tamilerne er blevet diskrimineret og politisk forfulgt for deres sprog og trosretninger. Tamilerne fik status af sekundære borgere i deres eget land, og det med udgangspunkt i landets forfatning.  

Politisk motiveret diskrimination førte til drab på tamiler i tusindvis. Singalesere blev systematisk bosat i tamilske landsdele for at fjerne tamilsk kulturarv og ændre demografien. Undertrykkelserne førte til væbnet krig mellem tamilerne og staten, Sri Lanka skriver DTSU i Grindsted og Omegn i en pressemeddelelse.