Grundlovsmøde med Mette With Hagensen, formand for Børnerådet

Mette With Hagensen - Foto: Per Dueholm

Igen i år arrangerer Menighedsrådene i Grindsted, Nollund og Urup grundlovsmøde.

Mødet indledes med en kort gudstjeneste kl. 16.00 ved provst Anna Marie Erbs. Derefter serveres der mad, som er tilberedt over bål ved kirkens bålplads.

Grundlovstalen holdes i år af Mette With Hagensen der er inviteret som privatperson.  Mette der bor i Varde er blandt andet formand for Børnerådet, foredragsholder, lektor på Rybners i Esbjerg.

Efter måltidet holder Mette With Hagensen, som er formand for Børnerådet grundlovstalen, idet hun tager udgangspunkt i Børnekonventionen, der kan kaldes Børnenes Grundlov. Herfra vil hun bevæge sig ind på de aktuelle udfordringer, der omhandler pres og præstationer blandt børn og unge. Denne problematik har Børnerådet netop lavet en undersøgelse af blandt elever i 8. klasse.

Mad og drikke koster ca. 50 kr. Har man mulighed for det, må man gerne medbringe en klapstol skriver de i en pressemeddelelse.