Gode råd til en brandsikker sankthans

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Sankthans er ofte en travl aften for de danske beredskaber. Vil du gerne undgå, at brandmændene kommer på besøg hos dig, skal du sørge for, at brandsikkerheden er i orden.

Det er ikke kun teksten til midsommervisen, du bør læse op på inden sankthansaften. Afstandsanbefalinger og råd om brandsikkerhed er også en god idé at skrive sig bag øret, så du ikke futter andet end bålet og heksen af.

I 2018 rykkede de danske beredskaber ud 84 gange mellem den 23. juni klokken 18.00 og den 24. juni klokken 06.00. På en normal aften og nat rykker beredskaberne i gennemsnit ud 25 gange. Tallene stammer fra Redningsberedskabets Statistikbank, som administreres af Beredskabsstyrelsen og primært består af data, der er registeret og indrapporteret af de kommunale redningsberedskaber i Danmark.

De mange brande på sankthansaften kan dog ofte undgås, så længe man tager sine forholdsregler. Sådan lyder opfordringen fra Danske Beredskaber, der med et par gode råd klæder dig på til en både hyggelig og sikker sankthansaften.

Hovedbestanddelen af sankthansbålet bør altid bestå af tørt, rent træ. Kraftige grene suppleret med haveaffald som kvas og tyndere grene er et rigtig godt fundament for at få et flot sankthansbål.

– Tørt træ giver det bedste bål. Det er let at antænde, nemt at holde i live og har en høj brændværdi, som gør, at bålet brænder længe. Når man bygger bålet op af primært kraftige grene, er det ligeledes med til at sikre et stabilt bål, som ikke vælter under afbrænding, siger Daniel Weinreich, der er afdelingsleder hos Vestsjællands Brandvæsen.

Mange bruger sankthansbålet som en kærkommen lejlighed til at få ryddet op derhjemme. Ud med byggematerialer, skummadrasser og andet affald. Men det er en meget dårlig idé at bruge den slags i sankthansbålet, fastslår Daniel Weinreich.

– Det er vigtigt, at man kun afbrænder rent træ. Trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ kan give voldsomme røg- og lugtgener, som gør det ubehageligt at opholde sig omkring bålet.

Når bålet skal antændes, kan du med fordel bruge en fakkel eller en ukrudtsbrænder til at sætte ild til noget af den tørre halm eller kvas i bålets kerne. Brug aldrig benzin, sprit eller andre former for optændingsvæsker, advarer Daniel Weinreich.

– Når folk kommer til skade til sankthans, er det oftest i forbindelse med optændingen af bålet. Man vil så gerne have gang i bålet, og hvis det er lidt svært at tænde, tyer man måske til optændingsvæsker. Men problemet er, at man risikerer, der sker en eksplosion, når man tænder bålet, fordi væsker som eksempelvis benzin afgiver brændbare dampe. Det kan gå rigtig galt og være direkte livsfarligt.”

Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i dit område. Mange steder kræver det tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål i egen have.

Der er dog en række afstandsanbefalinger, som vi opfordrer dig til at overholde, uanset om du fejrer sankthansaften i haven eller i den lokale park.

Bålet bør placeres

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra marker
  • 200 meter fra stråtækte huse eller andet letantændeligt materiale
  • I vindens retning bør afstandene være det dobbelte

Når sidste vers af midsommervisen er sunget, og du har beundret det smukke sankthansbål længe nok, skal bålet slukkes. Og her er det vigtigt, at du sikrer dig, at bålet er slukket helt, inden du går fra det.

– Mange forlader bålet, inden det er brændt ud. Reglerne er sådan, at man skal føre passende opsyn med bålet, og det vil sige, at enten venter man tålmodigt på stedet, til bålet er brændt ud, eller også har man nogle slukningsmidler med. Det kan for eksempel være en vandkande eller spand med vand i. Bred gerne bålet lidt ud med en skovl, så det afkøler hurtigere, siger Daniel Weinreich i en pressemeddelelse.

Hvis uheldet er ude, og bål bliver til brand, er det væsentligt at få folk på sikker afstand og herefter alarmere brandvæsnet ved at ringe 1-1-2.

– Når man ringer op, skal man meget gerne kunne give os den præcise adresse på stedet. Ofte bliver sankthans jo afholdt i en park eller på grønne arealer, hvor man måske ikke lige har helt styr på, hvad adressen er, og derfor er det en god idé at bruge et øjeblik på at orientere sig, inden man ringer, siger han.

Husk at det normalt ikke er tilladt at afbrænde bål i hård vind. I særligt tørre perioder kan der ligeledes indføres afbrændingsforbud. Du bør derfor altid undersøge, hvad der gælder i dit område, før du tænder bål.

Klik her for at se hvad TrekantBrand skriver om sankthansbål