Over 400 Til markedsbanko i Vorbasse Fritidscenter

Foto: René Lind Gammelmark

Tirsdag aften var der for tiende gang Markedsbanko i Vorbasse Fritidscenter .

Der var mødt over 400 bankospillere op og da Jenny Larsen havde budt velkommen var det Jeroen Schotemeijer der er leder af Vorbasse Fritidscenter der sagde tak for det store fremmøde. 

Inden bankospillet kunne sættes i gang, fik Jenny Larsen overrakt en kurv til hende og hendes mand, som tak for det store arbejde de gennem 10 år har gjort.

Nummeropråber var Henrik Dam Kristensen, og bankospillet havde ikke været længe i gang inden den første vinder var fundet.

Overskuddet går som sædvanligt til nyanskaffelser i Vorbasse Fritidscenter.

Klik her for at se video

Klik på billederne under artiklen for at se dem i stor størrelse.