Beboerne i Tingparken skal udvikle ideer

PR-Foto

Der er udsigt til en investering på et trecifret millionbeløb i Tingparken. Præcis hvordan de penge skal bruges skal beboerne være med til at beslutte i den kommende tid – balloner og kaffe skal lokke flere til at komme med deres bud på fremtiden for Tingparken.

Alle beboere i Tingparken modtager i disse dage en invitation til at deltage i udviklingen af Tingparken. Der er planer om en investering på et trecifret millionbeløb, og de penge skal beboerne være med til at fordele, hvis det står til formanden for boligafdelingen, Jeyarajah Rasiah, kendt blandt naboerne som Ratch.

– Bygningerne trænger til vedligeholdelse og modernisering, og der er nogle ting, som vi bliver nødt til at rette op på, for at fremtidssikre boligerne. Men der er også mange ting, som ikke ligger fast. Lige nu skal vi i gang med at udvikle udearealerne og fællesområderne. Det vedkommer alle os, som bor her, så vi vil gerne gøre en særlig indsats for at få mange til at involvere sig i projektet.

I første omgang har han sammen med den øvrige bestyrelse været rundt og ringe på hos samtlige lejemål med en invitation til en stor workshop, som bliver afholdt i samarbejde med de arkitekter, der skal tegne oplægget. Derudover står bestyrelsen sammen med Grindsted Boligforening og Bovia i en informationsstand på tirsdag den 13. august fra kl. 14 til 17 med kaffe og balloner til alle forbipasserende beboere.

– Vi vil gerne tale med nogle af de beboere, som almindeligvis ikke kommer til vores afdelingsmøder, fordi det er beslutninger som får indflydelse på os alle. Derfor har vi besluttet at gøre lidt ekstra ud af det, udtaler Jeyarajah Rasiah i en pressemeddelelse.

– Hvis Tingparken skal blomstre og være et moderne og attraktivt boligområde – også om 20 år – så er det nu vi skal gøre en indsats. En af de fantastiske ting ved at bo i en almen boligforening er, at man som beboer har meget stor indflydelse på alle beslutninger gennem beboerdemokratiet.

God erfaring med input fra beboere
Selve workshoppen afholdes af Pluskontoret Arkitekter i MAGION den 20. august kl. 17 til 20.30. Arkitektfirmaet har meget positive erfaringer med at involvere beboere i almene boliger i udviklingen af boligområder.

– Vi har været ude i området flere gange. Som vi ser det, er det et område med rigtig gode kvaliteter og et stort potentiale. Men der er også nogle ting som er nedslidte og umoderne. Vi har allerede talt med flere beboere om indretningen og faciliteterne inden i boligerne. Nu skal vi have fokus på udearealerne og fællesområderne, siger arkitekt Suna Cenholt. Sammen med sit team af arkitekter kommer hun til at stå for workshoppen, som vil være en blanding af oplæg, inspiration og små opgaver.

– Alle kan deltage. Det kræver ingen særlige forudsætninger og det plejer at være nogle rigtig hyggelige og sjove aftner, så jeg håber, at der er rigtig mange som tilmelder sig, siger Suna Cenholt.

Tingparken er en del af Grindsted Boligforening som administreres af Bovia.  

PR-Foto