Lynghedeskolen afdeling Søndre har fået ny dekoration

Foto: René Lind Gammelmark

Da Søndre Skole og Stenderup Skole blev lagt sammen til Lynghedeskolen skulle skolen have et nyt logo. Man forhørte sig rundt omkring, hvem der kunne lave sådan noget, og skolen fik at vide at det kunne de da i Hejnsvig, for Hans Kristian Pedersen, der har firmaet Creazone, kunne være den rigtige till opgaven.  

Logoets tilblivelse
Skoleleder Dorthe Bønning Møller tog kontakt til Hans Kristian, som fik kreeret skolens logo. Nu var næste punkt så, at skolen havde brug for at få logoet præsenteret. Her spurgte skolen Hans Kristian Pedersen, om det var noget, han kunne klare, men nej det kunne han ikke, men inde i Grindsted var der et firma ”Piper.dk”, og de kunne helt sikkert hjælpe hende. 

Dorthe Bønning Møller tog kontakt til Uffe Hansen fra Piper.dk og fik lavet nogle fine bannere.  Hun fandt her ud af, at med hensyn til priser var de to lokale virksomheder yderst konkurrencemæssige.

Skolen havde flere ting, der skulle laves på Lynghedeskolens afd. Søndre. Der blev arrangeret et møde mellem Piper.dk ved Uffe Hansen og Mette Østergaard og skolen. Piper.dk var på rundtur på skolen, så de kunne se og høre om nogle af de ting, som skolen Møller ønskede at få lavet blandt andet i forbindelse med renoveringen af skolen. Prisoverslaget, som skolen fik efter besøget, kunne godkendes inden for renoveringsbudgettet.

Der kom gang i samarbejdet
Piper.dk kom med løsningsforslag og samarbejdet fungerede fuldt ud, der blev udvekslet inspiration og ideér.

Lynghedeskolen – afdeling Stenderup
På skolens afdeling i Stenderup skulle der også laves noget, og her var det igen Piper.dk der blev kontaktet.
Lynghedeskolen ønskede selvfølgelig, at der var en sammenhæng mellem de to afdelinger.

Nogen gange tilfældigt
Nogle af tingene, der er blevet lavet, er opstået ved en tilfældighed, da Piper.dk og skolens ledelse gik rundt på skolen. Blandt andet under “Læringsbrønden”, som er et digitalt læringsredskab. Her fungerede det ikke så godt med det nye grønne gulv, som er i hele området. Piper.dk fandt en  løsning med, at man bare kunne lægge et lysegråt dug på gulvet, hvorefter det, der blev projekteret ned på gulvet, lettere kunne ses. Det var en noget billigere løsning, end den som skolen havde regnet med.

“Det har været sjovt og spændende”, “Vi er ikke færdige endnu” er et par udtalelser, Dorthe Bønning Møller bruger, når hun omtaler samarbejdet med Piper.dk.

Tekster på glas ind til lokaler – Foto: René Lind Gammelmark

Når man kommer på besøg på skolen, kan man se, at mange glasflader har fået udsmykning, og at skolens værdier og logo og andre ting er blevet visualiseret. Alt sammen i et samarbejde mellem skolen og Piper.dk. Ligeledes modtages man af en flot blomstrende lynghede, når man kommer ind ad skolens hovedindgang.

Foto: René Lind Gammelmark

En gammel dør er blædet af, der er monteret en plade med tekst – Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Lynghedeskolen – afdeling Stenderup har også et nyt stort skilt og lige som på afd. Søndre er der sat tekst på indgangsdørene.

Foto: René Lind Gammelmark

Udsmykning af den nye udskoling
Da de nye lokaler til udskolingsafdelingen på Lynghedeskolen blev taget i brug, fandt man ud af, at lyden i rummene ikke var optimal, og derfor blev der sat lydplader op i den nye store bygning. Her ville man gerne have sat citater op, men udfordringen var jo, at hvis man satte folie på, så ville den dårlige lyd komme igen. Piper.dk løste opgaven ved at printe på noget stof, som så blev viklet rundt om pladerne, der var meget svære at tage ned.

Plader med citater – Foto: René Lind Gammelmark

Tilpassede temaer
I hver enkelt afdeling har man tilpasset temaerne på indgangsdørene, sådan at det passer til den aldersgruppe, der bruger lokalerne. Nogen steder er det eventyr, andre steder andre ting.

På dørene ind til fysik er der sat folie på, så det tydeligt står, det er fysik, og det er mere tidssvarende end det skolen før havde.  På den måde vil der med tiden blive lavet flere ting på skolen, hvor der bliver sat tekst på dørene efterhånden, som der er plads i budgettet til det.

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark – Tematiseret foliering på døre

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

En smart detalje, – en vinkelmåler – Foto: René Lind Gammelmark