Invitation til en gratis eftermiddag i juraens tegn

PR-Foto

Tirsdag den 3. september fra kl. 14.00 til 16.30 kommer Advokat Ellen Marie Kaa fra Tellus advokater i Billund til Vorbasse Sognehus, Kirkegade 19 i Vorbasse.

Her vil hun gennemgå følgende emner:

  • Skifte i praksis
  • Arveret
  • Testamenter
  • Forsikring og pensioner
  • Gaver
  • Fuldmagter

Under de forskellige punkter kommer hun også ind over de regler, som gælder for ugifte samlevende, bonusbørn, tvangsarv, tvangsarvinger og meget mere.

Der kan naturligvis stilles spørgsmål, men hvis det ønskes, kan det også være skriftlige, der afleveres ved ankomst, eller mail dem til Kristian, der så vil renskrive dem inden arrangementet. Advokat Ellen Marie Kaa vil bestræbe sig på at besvare alle stillede spørgsmål – mundtlige som skriftlige. Hun har også en fuldmægtig med den dag.

Vi giver kaffe med brød og der er ingen tilmelding, så tag din nabo under armen og kom til en interessant eftermiddag skriver Høreforeningen i en pressemeddelelse.

Der er skrivetolke og teleslynge, så alle har mulighed for at følge med skriver Høreforeningen, Billund Lokalafdeling.

Kontaktpersoner:
Formand Kristian Hansen,mail: karinogkristian@gmail.com eller mobil: 3012 8351
Kasserer Lisa Wedel,  mail: lisawedel7200@gmail.com eller mobil: 5121 4776

Høreforeningen har sin egen hjemmeside:  www.billund-hoereforening.dk