Nyt pilotprojekt om at styrke børns sprog

Henriette Lindhardt, specialpædagogisk Vejleder hos Billund Kommune sidder her med et af børnene - Pressefoto: Billund Bibliotekerne.

Børnenes Univers Billund, Børnenes Univers Grindsted Vest, Pædagogisk og Psykologisk Rådgivning og Sundhedsplejen og Billund Bibliotekerne kører for tiden et pilotprojekt, READ, hvis formål er at give forældre til børn fra 3-6 år viden om, hvor stor en betydning det har at læse højt for sit barn. Det er ikke bare hyggeligt at læse højt og tale med barnet om handlingen og billederne i bogen, forskning viser også, at man på denne måde styrker barnets sprog.

I denne uge inviterede projektgruppen bag READ nogle forældre og børn fra de involverede børnehaver til et orienteringsmøde på dels Billund Bibliotek og i MAGION Biblioteket. Alt i alt fik vi besøg af 48 forældre og 56 børn. Børnene havde en fest med masser af leg og højtlæsning i børneafdelingerne, mens de voksne hørte om, hvad man kan låne på børnebiblioteket, og hvordan man kan bruge biblioteket. Bagefter fortalte Henriette Lindhardt fra PPR om, hvor vigtig en rolle forældre spiller i forhold til at udvikle barnets sprog, hvilken betydning højtlæsning har, og hvilke konkrete redskaber, man kan bruge, når man læser sammen. Vi havde besøg af både danske og udenlandske familier, så derfor havde vi skaffet tolke til at oversætte til arabisk, polsk, rumænsk, kurdisk, tamilsk og russisk.

Eftermiddagene sluttede med kaffe, saftevand, frugt og kage og ikke mindst snak på tværs af mange nationaliteter.

Hvert barn lånte en pose bøger på sit modersmål med hjem, og mange udenlandske forældre ønskede også at få danske bøger med i posen. Meningen er, at personalet i børnehaverne og børnebibliotekarerne fremover vil hjælpe disse forældre med lån af billedbøger, men alle andre er selvfølgelig mere end velkomne til at bede om hjælp på biblioteket til at finde og låne bøger til deres børn skriver Billund Bibliotekerne i en pressemeddelelse.

Specialpædagogisk vejleder Birgit Sillesen sidder her med børnene – Pressefoto: Billund Bibliotekerne