Stort showroom med planerne for det nye museum

Foto: Billund Kommunes Museer

Fra efterår til forår kan alle opleve de foreløbige planer for det nye museumscenter, da vi slår dørene op til et stort showroom.

I det seneste konceptmateriale har vi foretaget en museumsfaglig gennemgang, samt inkorporeret en stærk perspektivering mellem fortid, nutid og fremtid som fællesnævner for det nye museum.

Foto: Billund Kommunes Museer

Vi arbejder gennemgående med fire tematikker for det nye museum, nemlig: nyere tids landbrugshistorie, industrihistorie, turismehistorie samt besættelsessamlingen. Disse fire tematikker underlægges forskellige strategiske og formidlingsmæssige overvejelser, hvor blandt andet tanker om landskab, natur, bæredygtighed, målgrupper samt forholdet til den nuværende museumsgård har været centrale i udviklingen af konceptmaterialet.

Showroomet tager udgangspunkt i konceptmaterialet, og fremviser et udvalg af store grafiske billeder, illustrationer og tekster med de nuværende planer for det kommende museumscenter. Med showroomet håber vi at åbne for et spændende og særligt kig ind i blandt andet tanker omkring landskabelig formidling, kulturhistorisk natur og bygninger og arkitektur med inddragende indhold.

Showroomet har til formål at vise potentielle fonde, borgere og andre grupper vores foreløbige og nuværende planer med det nye museumscenter. Showroomet er åbent for alle interesserede, der ønsker at få et indblik i blandt andet i de museumsfaglige perspektiver og de arkitektoniske tanker i konceptet. ”Vi ønsker at udbrede viden om vores allesammens nye museumscenter så vidt muligt til alle grupper, der kunne være interesserede.

Derfor har vi valgt at åbne showroomet ude ved Museumscenter Karensminde for alle, der kigger forbi. Vi har desuden valgt at gøre rundvisningerne i showroomet gratis, så vi håber selvfølgelig på, at mange vil benytte sig af dette tilbud, hvad enten man er en skoleklasse, i en forening, i et netværk, eller gerne vil have et indlæg til en personaleudfulgt eller familietur”, udtaler museumsinspektør Anna Louise Siggaard, og fortsætter: ”For eksempel danner showroomet rammen om et stort forløb i samarbejde og samskabelse med Grindsted Gymnasium, hvor hele 1.g linjen skal arbejde med museumsfaglige tematikker omkring det nye museumscenter, som eksempelvis hvordan kommunikerer man et museum, der ikke er skabt endnu eller hvordan man skaber en fællesnævner for mange forskellige målgrupper. Showroomet kan bruges af mange og på mange forskellige måder.” skriver Billund Kommunes Museer i en pressemdeddelelse.

Praktisk information:
Showroomet åbnede 1. september og står frem til og med den 30. april 2020. Man kan opleve showroomet indenfor museets normale åbningstider. Der er normale entrépriser.

Se flere informationer på www.billundmuseum.dk.

Showroomet står udstillet i museets udstillingsbygning ved Karensminde på Morsbølvej 102, 7200 Grindsted.

Alle grupper, der ønsker en rundvisning i showroomet kan booke således gratis ved at kontakte projektleder Mai Kofoed Lauritsen på mail: makl@billund.dk