Budgetforlig for budget 2020 og overslagsårene 2021-23

Stående fra venstre: Allan Munk Nielsen ©, Anette Lundgaard (V), Gruppeformand Peter Fredensborg (V), Gruppeformand Ann Charlotte G. Vilstrup (S), Per Nyhus (DF), Mads Helbo (Radikale), Lars Hansen (Løsgænger), Ole Marcussen (Borgerlisten), Kris Jensen Skriver (S). Siddende Borgmester Ib Kristensen (V). -Foto: Billund Kommune

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Borgerlisten, Radikale Venstre, Konservative og Lars Hansen har den 10. oktober 2019 indgået budgetforlig for budget 2020 samt overslagsårene 2021, 2022 og 2023. Forligspartierne er enige om, at aftalen er indgået under forudsætning af, at kommunerne under ét overholder aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Såfremt det ikke er tilfældet vil parterne genoptage forhandlingerne og søge at medvirke til, at kommunerne under ét er i stand til at overholde aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for kommunernes økonomi i 2020 skriver Billund Kommue i en pressemeddelelse.

Der har foregået hårde forhandling i byrådet for at få et budget på plads, men det er lykkedes.

Et af punkterne hvor der har været stor uenighed om er tandplejen i kommunen.
Vedrørende tandsundhed er partierne enige om ikke at gennemføre nogle af de foreslåede scenarier vedr. en ny struktur på området. I stedet er parterne enige om at bevare den nuværende struktur og tilføre yderligere 3,6 mio. kr. over budgetperioden med 0,6 mio. kr. i 2020 og 1,0 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til tandsundhed. Samtidigt arbejder Børneudvalget videre med – frem mod budget 2021, at komme med et alternativt forslag til, hvorledes tandsundheden kan styrkes yderligere i kommunen.

Skoler og dagtilbud
Renoveringen af Hejnsvig Skole har hidtil været på budgettet. På baggrund af de nye oplysninger, hvor det er konstateret, at skolen er i væsentlig ringere forfatning end først antaget, og at renoveringsomkostningerne på den baggrund forventes at blive væsentligt højere, er parterne enige om at forhøje anlægsbevillingen til i alt 65 mio. i årene 2022-23 til etablering af en helt ny skole.

Parterne er enige om, at moderniseringen af Vestre Skole skal afsluttes før, der tages endelig stilling til udformningen af de fremtidige idrætsfaciliteter, herunder muligheden for en hal.

En kraftig stigning i tilflytningen til Billund by har nødvendiggjort etableringen af nye vuggestuepladser, hvorfor der er afsat 9 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 til etablering af 42 nye pladser.

Derudover er der fundet plads til fremrykning af renovering af Sdr. Omme Børnehave, således at dette arbejde påbegyndes i 2021 og afsluttes i 2022. Samlet set er der afsat 8,5 mio. kr.

Det ovenstående er kun et uddrag af budgetforliget der fylder ialt 6 a4 sider, du kan se hele budgetforliget på Billund Kommunes hjemmeside ved at klikke her: